Gebruikersbeveiligingsinstellingen bewerken

In deze sectie wordt beschreven hoe u de instellingen van het vergrendelingssysteem bewerkt in iLOQ Manager 5-serie.

Ga als volgt verder.

  1. Selecteer Beheer > Sluitsysteem informatie bewerken.

  2. Selecteer Gebruikersbeveiliging in het gebied Weergaven.
  3. Het venster met gebruikersbeveiligingsinstellingen wordt geopend. De instellingen zijn:
    • Minimale lengte van wachtwoord — Bepaal de minimale lengte van het wachtwoord.

    • Beleid inzake wachtwoordgeschiedenis afdwingen — Bepaal het aantal vorige wachtwoorden dat niet opnieuw als nieuw wachtwoord kan worden gebruikt.

    • Wachtwoord vervalt in dagen — Bepaal de standaard geldigheidsduur voor wachtwoorden.

  4. Selecteer Opslaan en sluiten.