Functiegroepen

Deze sectie biedt een inleiding tot functiegroepen.

Een functiegroep is een profiel dat bestaat uit een aantal toegangsrechten. Functiegroepen zijn een manier om de combinatie van personen en toegangsrechten te beheren in een omvangrijk vergrendelingssysteem in iLOQ Manager 5-serie.

Een andere beheerder of een API kan bijvoorbeeld nieuwe personen met functiegroepen toevoegen. Een andere beheerder kan een sleutel toevoegen aan de persoon, en het systeem suggereert de toegangsrechten, op basis van de functiegroep. Op deze manier hoeft de beheerder die de sleutel toevoegt, niet de toegangsrechten te onthouden of weten die moeten worden toegewezen aan de nieuwe sleutel.

Opmerking:

Als de toegangsrechten voor de functiegroep wijzigen, krijgen bestaande sleutels niet automatisch de gewijzigde toegangsrechten.