Cilinders

Cilinders verwijzen naar de verschillende typen cilinders en slotcilinders in het vergrendelingssysteem.

U kunt het systeembeheer distribueren door één beheerder toe te staan programmeerwijzigingen voor cilinders te autoriseren. Een andere beheerder, bijvoorbeeld een beheerder met beperkte gebruiksrechten, kan geautoriseerde programmeertaken uitvoeren, maar niet de inhoud van deze programmeertaken wijzigen.

Vanuit het perspectief van het iLOQ-vergrendelingssysteem kunnen cilinders worden verdeeld in twee categorieën:

  • Logische cilinders — Logische cilinders zijn cilinderdefinities die alleen bestaan in iLOQ Manager 5-serie.

  • Fysieke cilinders — Fysieke cilinders verwijzen naar de fysieke cilinders.

Het is van belang te beseffen dat, door de aard van het offline systeem, de status van de fysieke cilinders op de locatie en de staat van de logische cilinders kunnen verschillen in de statusovergangsfase. Alleen wanneer de cilinderprogrammeersstatus Geprogrammeerd is, hebben de fysieke cilinder en de logische cilinder de gewenste, overeenkomende configuratie. In alle overige statussen kunnen er taken in behandeling zijn voor de cilinder. De status Geprogrammeerd is dus altijd de gewenste status voor de cilinders in het systeem.

In de software, is het van belang om te weten of de logische cilinder een fysieke tegenhanger heeft of niet. Als de logische cilinder een serienummer bevat in de software, heeft de cilinder tevens een fysieke tegenhanger. Als de logische cilinder geen serienummer bevat in de software, is de logische cilinder slechts een definitie van een nieuwe cilinder. De logische programmeerstatus geeft dus niet weer of de logische cilinder een fysieke tegenhanger heeft of niet.