De cilindereigenschappen weergeven

In deze sectie wordt beschreven hoe u de eigenschappen van cilinders weergeeft in iLOQ Manager 5-serie.

Ga als volgt verder.

 1. Selecteer Basisgegevens > Overzicht cilinders.

 2. De cilinders worden weergegeven in de roosterweergave. Voor meer informatie over een individuele cilinder, dubbelklikt u op de cilinder voor het weergeven van cilinderspecifieke gegevens.
  Opmerking:

  U kunt op twee manieren objectgegevens weergeven:

  • Gewenste situatie weergeven — Selecteer dit keuzerondje om objectgegevens weer te geven zoals deze zullen zijn wanneer alle in behandeling zijnde wijzigingen zijn geprogrammeerd voor het object.
  • De daadwerkelijke situatie weergeven — Selecteer dit keuzerondje om objectgegevens weer te geven in de huidige situatie.

  Cilinderspecifieke gegevens zijn, ingedeeld via tabbladen:

  • Basisinformatie — Het tabblad Basisinformatie bevat de basisinformatie over de geselecteerde cilinder. De kolommen zijn:

   • Locatie — In deze kolom wordt het deur- of kamernummer weergegeven op de plattegrond waarop de cilinder is aangegeven.
   • Plattegrond — In deze kolom wordt de plattegrond weergegeven waarop de cilinder is aangegeven.
   • Vergrendelingsdoel — Deze kolom bevat een gedetailleerdere beschrijving van de deur of kamer waar de cilinder zich bevindt.
   • SerienummerSerienummer geeft het serienummer van de cilinder weer. Als de cilinder een serienummer bevat in de software, heeft de sleutel tevens een fysieke tegenhanger. Deze informatie wordt alleen weergegeven voor cilinders die zijn geprogrammeerd in het systeem.
   • Notitie — De kolom bevat extra informatie over de cilinder.
   • Aantal toegangsrechten — In deze kolom wordt het aantal toegangsrechten weergegeven dat is toegewezen aan de cilinder.
   • Tijd beperkt — In deze kolom wordt weergegeven of de cilinder tijdbegrensd is of niet.
   • Zomertijd — Deze kolom geeft aan of het slot een DST-pakket heeft ontvangen en, zo ja, de pakketversie en de geldigheidsduur. Als alternatief kan de waarde Niet gemeld zijn, wat aangeeft dat de cilinder het DST-pakket niet heeft ontvangen.
  • Sleutels — Het tabblad Sleutels bevat een lijst met sleutels waarmee de cilinder kan worden geopend. De sleutelkolommen worden beschreven in sectie Overzicht sleutels.
  • Toegangsrechten — Het tabblad Toegangsrechten bevat informatie over de toegangsrechten die de cilinder heeft. De kolommen zijn:
   • Toegangsrecht — Deze kolom bevat de naam van het toegangsrecht.
   • Beschrijving — Deze kolom bevat de beschrijving van het toegangsrecht.
   • Status — Het verkeerslichtpictogram in deze kolom geeft aan of het toegangsrecht op de blocklist is gezet of niet. De kleurcodes zijn:
    • Groen — Het toegangsrecht is niet op de blocklist gezet.
    • Rood — Het toegangsrecht is op de blocklist gezet.
   • Perceel — In deze kolom wordt het perceel weergegeven waartoe het toegangsrecht behoort.
   • Zone — In deze kolom wordt de zone weergegeven waartoe het toegangsrecht behoort.
   • Standaardtoegangsrecht — Het selectievakje in deze statuskolom geeft aan of het toegangsrecht het standaardtoegangsrecht is of niet.
   • Type – Het type toegangsrecht, dat wil zeggen een standaard- of een API-toegangsrecht.
  • Tijdsbeperkingen – Het tabblad Tijdsbeperkingen bevat informatie over de tijdsbeperkingen op de cilinder. De opties zijn:
   • Geen tijdslimiet — De cilinder bevat geen tijdslimiet.
   • Alle tijdprofielen op een sleutel toepassen — De cilinder past alle tijdprofielen op een sleutel toe.
   • Geselecteerde tijdprofielen toepassen – De cilinder past alleen de geselecteerde tijdprofielen op een sleutel toe.
  • De blocklist van de cilinder – Het tabblad De blocklist van de cilinder bevat informatie over de blocklist van de cilinder. De kolommen worden beschreven in sectie Overzicht blocklist.
  • Personen met toegang — Het tabblad Personen met toegang bevat informatie over de personen die toegang hebben tot de cilinder. De kolommen worden beschreven in sectie Overzicht personen.
  • Audit-trailgebeurtenissen — Het tabblad Audit-trailgebeurtenissen bevat informatie over de audit-trail van de cilinder. De kolommen zijn:

   • Cilinderteller — Deze kolom bevat een uniek, cumulatief gebeurtenisnummer.
   • Transitdatum — Deze kolom bevat de gebeurtenistijdstempel.
   • Sleutel — De naam van de sleutel die betrekking heeft op de audit-trail-ingave.
   • Stempel — De stempel van de sleutel die betrekking heeft op de audit-trail-ingave.
   • Sleuteltype — Het sleuteltype dat betrekking heeft op de audit-trail-ingave.
   • Persoon — De persoon die is gekoppeld aan de sleutel die betrekking heeft op de audit-trail-ingave.
   • Type — Deze kolom bevat het gebeurtenistype, zoals sleuteltoegang, sleuteltoegang verboden, programmering van een cilinder, etc.
   • Informatie — Deze kolom bevat een beschrijving van de gebeurtenis. Als, bijvoorbeeld, het Type van audit-trailgegevens Sleuteltoegang verboden is, zou deze kolom de reden bevatten voor het voorkomen van de toegang. De reden kan, bijvoorbeeld, een ongeldige sleuteltijdgrens zijn.
   • Foutcode — De foutcode die betrekking heeft op de audit-trailingave.
   • API-sleuteltag — Dit veld is bestemd voor gevallen waarin toegang tot een slot moet worden gekoppeld aan bijvoorbeeld servicetickets in een ander informatiesysteem.
  • Kalenders — Het tabblad Kalenders bevat informatie over de cilinderkalenders.

  • Historie — Het tabblad Historie bevat informatie over de historie van de cilinderprogrammering. Door te klikken op het plusteken naast een historierij, kunt u gedetailleerdere historie-informatie weergeven. Voor meer informatie raadpleegt u Overzicht cilinders.

  • Programmeertelefoons — Het tabblad Programmeertelefoons bevat informatie over de telefoons die zijn geselecteerd voor programmeertelefoons bij S50-cilinders.

 3. Klik op Sluiten om af te sluiten.