Overzicht cilinders

In deze sectie wordt beschreven hoe u cilinderinformatie weergeeft in iLOQ Manager 5-serie.

Ga als volgt verder.

 1. Selecteer Basisgegevens > Overzicht cilinders.

 2. De cilinders worden weergegeven in de roosterweergave.

  De kolommen zijn:

  • Locatie — In deze kolom wordt het deur- of kamernummer weergegeven op de plattegrond waarop de cilinder is aangegeven.
  • Plattegrond — In deze kolom wordt de plattegrond weergegeven waarop de cilinder is aangegeven.
  • Vergrendelingsdoel — Deze kolom bevat een gedetailleerdere beschrijving van de deur of kamer waar de cilinder zich bevindt.
  • CilinderCilinder verwijst naar het cilindertype.
  • SerienummerSerienummer geeft het serienummer van de cilinder weer. Als de cilinder een serienummer bevat in de software, heeft de sleutel tevens een fysieke tegenhanger. Deze informatie wordt alleen weergegeven voor cilinders die zijn geprogrammeerd in het systeem.
  • Programmeerstatus — Deze kolom bevat de programmeerstatus van de cilinder. Mogelijke waarden zijn:
   • Geprogrammeerd — De cilinder is geprogrammeerd en de fysieke cilinder bevat dezelfde gegevens als weergegeven in iLOQ Manager 5-serie. Dit is de gewenste status voor de cilinders in het systeem
   • Geautoriseerd — De cilinder is geautoriseerd. Er is een cilinderprogrammeertaak aangemaakt voor de cilinder. Het betreft een taak voor initiële programmering van een nieuwe fysieke cilinder, of een herprogrammeertaak voor een bestaande cilinder. De cilinderprogrammering is in behandeling. Een gebruiker met voldoende gebruiksrechten kan de cilinder programmeren.
   • Overgedragen naar token — Een cilinderprogrammeertaak is overgedragen aan Programmeersleutel.
   • In planning — Er zijn wijzigingen aangebracht in bestaande cilinderinformatie, of er is een nieuwe cilinder toegevoegd, maar deze is nog niet aangemaakt als een programmeertaak (oftewel, geautoriseerd).
  • Cilindertype — Het type cilinder De opties zijn:
   • S5 DIN, het slot is een offline S5 DIN-slotcilinder die kan worden geopend met een elektromagnetische K5S-sleutel.

   • S5, het S5-slot kan de volgende zijn:

    • C5S ovale slotcilinder of hevelcilinder,
    • H5S hangsloten of
    • F5S sleutelbuiscilinders

    die kunnen worden geopend met een elektromagnetische K5S-sleutel.

   • S50, het slot is een S50-slot. Het slot kan de volgende zijn:

    • C50S ovale slotcilinders,
    • D50S DIN-slotcilinders
    • F50S sleutelbuiscilinders
    • G50S hevelcilinders
    • H50S hangsloten

    die kunnen worden geopend met een S50-telefoonsleutel of S50 Key Fob.

   • Online kan het slot de volgende zijn:

    • N501 4G-deurmodule of
    • N502-deurmodule, N507 I/O-kaart en een C5S-slotcilinder die is verbonden met een N500-netwerkmodule

    die kan worden geopend met een elektromagnetische K5S-sleutel en een S50 Key Fob.

    Als het cilindertype online is, selecteert u ook of het systeem automatisch audittrailgebeurtenissen van de cilinder ontvangt. Schakel hiervoor het selectievakje Audittrails van cilinder automatisch opslaan in.

  • Programmering onvolledig — In deze statuskolom wordt weergegeven of de cilinderprogrammeerstatus onvolledig of volledig is.
  • Tijd beperkt — In deze kolom wordt weergegeven of de cilinder tijdbegrensd is of niet.
  • Voorwaardelijke toegang — Dit selectievakje geeft aan of de cilinder is verbonden met een apparaat dat voorwaardelijke toegang controleert.
  • Beschrijving van de voorwaardelijke toegang — Een beschrijving van de voorwaardelijke toegang. U kunt bijvoorbeeld het apparaat beschrijven dat de voorwaardelijke toegang controleert.
  • Programmeertype — In deze kolom wordt het meest recente programmeertype voor de cilinder weergegeven. Mogelijke waarden zijn:
   • Normaal — De meest recente cilinderprogrammering is een wijziging van toegangsrechten of de tijdslimiet geweest.
   • Blocklistwijziging — Er is een sleutel toegevoegd aan of verwijderd uit de blocklist of er zal een sleutel worden toegevoegd aan of verwijderd uit de blocklist.
   • Resetten — De cilinder zal worden gereset.
  • Editor — In deze kolom wordt de laatste gebruiker weergegeven die de cilinderprogrammeertaak heeft gewijzigd.
  • Perceel — In deze kolom wordt het perceel weergegeven waartoe de cilinder behoort.
  • Zone — In deze kolom wordt de zone weergegeven waartoe de cilinder behoort.
  • Slotmodel — In deze kolom wordt het slotmodel weergegeven.
  • Sleutelgatplaatje — In deze kolom wordt het type sleutelgatplaatje weergegeven.
  • Deurtype — In deze kolom wordt het deurtype weergegeven.
  • NaderingsrichtingNaderingsrichting verwijst naar de richting vanwaaruit de cilinder wordt geopend, als de deur is uitgerust met een dubbelzijdige cilinder.
  • Cilindertoevoeging — In deze kolom wordt weergegeven of de cilinder een toevoeging bevat. Tevens wordt de lengte van de cilinder weergegeven. De toevoeging wordt gebruikt om te cilinderlengte te vergroten.
  • Deurdikte (mm) — In deze kolom wordt de deurdikte weergegeven. Dit is mogelijk nuttige informatie voor het bevestigen van de deur.
  • Diepte van cilinderframe (mm) — In deze kolom wordt de diepte van de slotbehuizing weergegeven. Dit is mogelijk nuttige informatie voor het bevestigen van de deur.
  • Openingsrichting — In deze kolom wordt de openingsrichting van de deur weergegeven.
  • Label — Deze kolom bevat het label van de cilinder.
  • Notitie — De kolom bevat extra informatie over de cilinder.
  • Overige vereisten — Deze kolom bevat overige vereisten met betrekking tot de cilinder.
  • Aantal toegangsrechten — In deze kolom wordt het aantal toegangsrechten weergegeven dat is toegewezen aan de cilinder.
  • HW-versieHW-versie verwijst naar de hardwareversie van de cilinder.
  • SW-versieSW-versie verwijst naar de softwareversie van de cilinder. Zie ook De cilindersoftwareversie ophalen.
  • Klok geïnstalleerd — Het selectievakje in deze statuskolom geeft aan of er een klok is geïnstalleerd in de cilinder of niet.
  • RTC-installatiedatum — In deze kolom wordt de tijd weergegeven waarop het klokcircuit is geïnstalleerd op de cilinder.
  • Laatst bewerkt — In deze statuskolom wordt weergegeven wanneer de cilinderprogrammeertaak voor het laatst werd gewijzigd.
  • Buitengebruik — Het selectievakje in deze statuskolom geeft aan of de cilinder geschikt is voor buitengebruik of niet.
  • Actuele blocklist — In deze kolom wordt aangegeven of de cilinder een actuele blocklist heeft of niet.
  • Verzamelt audittrail — Deze kolom geeft aan of de cilinder al dan niet een audittrail verzamelt.
  • HighSec — Deze kolom geeft aan of het mechanisme van de cilinder al dan niet is gemaakt van hoogbeveiligde materialen. Om deze instelling te wijzigen, moet u de cilinder opnieuw programmeren.

  De cilinders in het rooster hebben een van de volgende kleurcodes:

  • Blauw — De cilinder is geselecteerd.
  • Roze — De cilinder heeft een foutstatus. Bekijk de tooltip door je muis boven de rij te houden.
  • Oranje — De cilinder is gedefinieerd als een onlinecilinder, maar nog niet verbonden met een netwerkmodule.