De cilinderinstellingen bewerken

In deze sectie wordt beschreven hoe u cilinderinstellingen bewerkt in iLOQ Manager 5-serie.

De instellingen die u kunt wijzigen, zijn:

 • Verzamelt de cilinder audit-trails of niet.

 • Accepteert de cilinder toegangsrechten van het API-type of niet.

  Opmerking:

  API-toegangsrechten moeten worden geactiveerd in het systeem, anders is deze optie niet beschikbaar.

 • Vereist de cilinder serverauthenticatie van de sleutel of niet. De vereiste voor serverauthenticatie kan worden ingesteld als specifiek voor toegangsrechttype. Dat wil zeggen of de vereiste geldig is voor de standaardtoegangsrechten of API-toegangsrechten, of voor beide.

Opmerking:

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje (*).

Ga als volgt verder.

 1. Selecteer Basisgegevens > Overzicht cilinders.

 2. Selecteer de gewenste cilinder.
 3. Rechtsklik en selecteer Toegangsrechten bewerken.
  De wizard Toegangsrechten bewerken wordt geopend.
 4. Selecteer Bewerk cilinderinstellingen en toegangsrechten.
 5. Selecteer:
  • Cilinder verzamelt audit-trail — Verzamelt de cilinder audit-trails of niet.

  • API-toegangsrechten toestaan — Accepteert de cilinder toegangsrechten van het API-type of niet.

  • Online authenticatie vereist — Vereist de cilinder serverauthenticatie van de sleutel of niet.

   Deze optie is alleen beschikbaar voor S50-cilinders en -sleutels.

   Als u deze optie selecteert, worden twee nieuwe opties weergegeven. U kunt een van de opties of beide opties selecteren.

   • Voor sleutels met standaardtoegangsrechten — Selecteer deze optie om online authenticatie van sleutels met standaardtoegangsrechten te vereisen.

   • Voor sleutels met API-toegangsrechten — Selecteer deze optie om online authenticatie van sleutels met API-toegangsrechten te vereisen.

 6. Klik op Next (Volgende).
 7. Als u toegangsrechten ook wilt bewerken, bewerkt u de toegangsrechten in deze stap.
 8. Klik op Next (Volgende).
 9. Als u tijdprofielen ook wilt bewerken, bewerkt u de tijdprofielen in deze stap.
 10. Klik op Next (Volgende).
 11. Selecteer hoe u verder wilt gaan.

  De opties zijn afhankelijk van het cilindertype en de programmeerstatus van de cilinder. De opties zijn:

  • Laat cilinders in planningsstatus — Selecteer Laat cilinders in planningsstatus als u de cilinders in de planningsstatus wilt laten staan, en de cilinders later wilt programmeren.

  • Autoriseer en verstuur — Selecteer Autoriseer en verstuur om de programmeertaken te maken en deze over te dragen aan sleutels, en de sleutels de programmering te laten uitvoeren, wanneer de sleutel wordt gebruikt op de cilinder.

   Als u deze optie selecteert, schakelt de cilinder naar de status Geautoriseerd. Dit betekent dat het programmeringspakket van de cilinder naar de standaardprogrammeertelefoon(s) is verzonden. De cilinder schakelt naar de status Uitgegeven aan programmering wanneer de telefoon reageert op de server dat de telefoon het pakket heeft ontvangen. Wanneer de telefoon ten slotte de cilinder heeft bezocht en deze heeft geprogrammeerd, schakelt de cilinder naar de status Geautoriseerd.

   Opmerking:

   De weergave Overzicht cilinders wordt niet automatisch vernieuwd. U moet op de knop Vernieuwen drukken om de weergave te vernieuwen en de wijzigingen in de programmeerstatus van de cilinder te bekijken.

  • Cilinders autoriseren — Selecteer Cilinders autoriseren als u weet dat de cilinderdefinities definitief zijn, maar u de cilinder later wilt programmeren.

   Voor meer informatie raadpleegt u Cilinders autoriseren.

  • Autoriseren en overdragen naar programmeersleutel — Selecteer Autoriseren en overdragen naar programmeersleutel als u een gemonteerde cilinder implementeert en deze wilt programmeren door de programmeersleutel los te koppelen van de computer en naar de te implementeren cilinder te brengen. U kunt dit voor slechts één cilinder tegelijk doen.

  • Cilinders autoriseren en programmeren — Selecteer Cilinders autoriseren en programmeren voor S5-cilinders als u de programmeertaak wilt aanmaken en deze onmiddellijk wilt uitvoeren voor een enkele cilinder.

 12. Klik op Next (Volgende).
 13. Er wordt een overzichtsvenster weergegeven.
 14. Volg de wizard om de procedure te beëindigen.