Beheerders

Beheerders zijn personen die over de rechten beschikken om gebruik te maken van iLOQ Manager 5-serie.

Verschillende beheerders kunnen verschillende gebruiksrechten hebben in het systeem. U kunt bijvoorbeeld het systeembeheer distribueren door één beheerder toe te staan programmeerwijzigingen voor cilinders en sleutels te autoriseren. Een andere beheerder kan bijvoorbeeld eerder geautoriseerde programmeertaken uitvoeren, maar niet de inhoud van deze programmeertaken wijzigen.

Een persoon die gebruikmaakt van een sleutel is niet noodzakelijkerwijs een beheerder in het systeem. Sleutelbeheerders worden in het systeem personen genoemd.

U kunt gebruikers op twee manieren beheren:

  • Via iLOQ Manager
  • Via Azure Active Directory

    De iLOQ 5-serie Manager ondersteunt de verificatiemethode eenmalige aanmelding (SSO) van Azure AD. Dit betekent dat gebruikers toegang tot de iLOQ Manager-software kunnen krijgen met dezelfde Azure AD-aanmeldgegevens die zij gebruiken voor andere AD-toepassingen. Het is dus niet nodig om de aanmeldgegevens voor verschillende apps te onthouden. Dit leidt namelijk vaak tot het opnieuw gebruiken van makkelijk te onthouden en zwakke wachtwoorden. Om de SSO-verificatie van Azure AD te gebruiken voor het aanmelden bij iLOQ Manager, moeten iLOQ Manager-gebruikers worden gesynchroniseerd van Azure AD Connect naar iLOQ Manager. Houd er rekening mee dat Azure AD-synchronisatie alleen kan worden gedaan voor gebruikers van iLOQ Manager en niet voor andere personen in het vergrendelingssysteem, zoals sleutelhouders, etc.