Tijdprofielen

Met tijdprofielen kunt u opgeven hoe de sleutels zich gedragen met cilinders op specifieke dagen en tijden van de week.

Er zijn twee typen tijdprofielen:

 • Een vast tijdprofiel is altijd identiek op sleutels. Als u het tijdprofiel later bewerkt, heeft dit invloed op alle sleutels binnen dit profiel, omdat het tijdprofielschema alleen op de sleutels wordt opgeslagen.

  U kunt dit type tijdprofiel bijvoorbeeld als algemeen profiel gebruiken voor een groep mensen, zoals onderhoudspersoneel. Als de werkuren van onderhoudspersoneel veranderen, hoeft u slechts eenmaal het tijdprofiel te bewerken, niet elke afzonderlijke sleutel, om de wijziging aan te brengen.

 • Een bewerkbaar tijdprofiel is niet noodzakelijkerwijs identiek op alle sleutels. Wanneer u dit type tijdprofiel maakt, definieert u tijdbeperkingen die aan de sleutel worden voorgesteld, maar die per sleutel kunnen worden bewerkt. Als u het tijdprofiel later bewerkt, heeft dit geen invloed op de bestaande sleutels met dit profiel. Het bewerkte profiel wordt echter voorgesteld bij het toevoegen van het profiel aan een sleutel.

  U kunt dit type tijdprofiel bijvoorbeeld gebruiken voor individuele tijdsbeperkingen voor een specifieke cilinder.

  Praktijkvoorbeeld

  Een bedrijf heeft een serverruimte en medewerkers moeten beperktere toegang hebben tot de ruimte dan wordt toegestaan door hun algemene tijdprofielen.

  In plaats van nieuwe vaste tijdprofielen voor elke medewerkersgroep te maken voor de serverruimte, kunt u één specifiek tijdprofiel voor de serverruimte maken dat kan worden bewerkt. Wanneer u de tijdsbeperking toewijst aan bijvoorbeeld een sleutel van een onderhoudsmedewerker, kunt u dit profiel selecteren en de gewenste tijdsbeperkingen opgeven die alleen op deze ruimte en sleutel van toepassing zijn.

  U kunt hetzelfde tijdprofiel gebruiken voor een schoonmaker, maar dan met andere tijdsbeperkingen.

Er zijn drie tijdprofielinstellingen voor cilinders:

 • Niet tijdgebonden — Als u deze optie selecteert, negeert de cilinder alle tijdprofielen op sleutels. Met andere woorden: de sleutels werken altijd, zelfs als ze een tijdprofiel hebben.

 • Alle tijdprofielen op een sleutel toepassen — Als u deze optie selecteert, past de cilinder alle tijdprofielen op sleutels toe.

 • Geselecteerde tijdprofielen toepassen — Als u deze optie selecteert, past de cilinder alleen de geselecteerde tijdprofielen op sleutels toe. Als de geselecteerde tijdprofielen niet overeenkomen met de tijdprofielen van de sleutel, werkt de sleutel altijd.

Ongeacht de cilinderinstelling past de cilinder altijd de start- en einddatum en de start- en eindtijd voor de geldigheid van sleutels toe.

Capaciteit van tijdprofielen voor sleutels

Een sleutel kan verschillende tijdprofielen hebben. Een tijdprofiel bestaat uit sleuteltijdsbeperkingen. Een sleutel kan in totaal over 23 sleuteltijdbeperkingen in verschillende tijdprofielen beschikken. De beperkingen zijn:

 • Begindatum. De begindatum reserveert één sleuteltijdbeperking. U kunt de begindatum tot op de minuut nauwkeurig instellen.
 • Einddatum. De einddatum reserveert één sleuteltijdbeperking. U kunt de einddatum tot op de minuut nauwkeurig instellen.
 • Weekklok. Eén weekklok reserveert één sleuteltijdbeperking. U kunt de weekklok tot op het kwartier nauwkeurig instellen.

Als een sleutel bijvoorbeeld een begindatum, een einddatum en vijf weekklokken heeft, dan zijn er in totaal zeven sleuteltijdbeperkingen gereserveerd.

Figuur 1. Tijdprofielen
Tijdprofielen

De nummers verwijzen naar:

 1. Een beperking, indien Begindatum tijdprofiel wordt gebruikt.
 2. Een beperking, indien Einddatum tijdprofiel wordt gebruikt.
 3. Vijf beperkingen als er vijf weekklokken zijn, zoals in bovenstaande afbeelding.