Kalendergestuurde deuren

Kalenderbesturingen worden gebruikt voor het besturen van elektrische cilinders op deuren met iLOQ-deurmodules.

Als alle deurcilinders tegelijkertijd open moeten zijn, kunt u ze besturen met slechts één kalender. U hoeft dus niet voor elke deur een afzonderlijke kalender te maken.

Als een deur meerdere openingstijden moet hebben, kunt u een afzonderlijke kalender voor deze deur maken. Een deur kan ook worden bestuurd via meerdere kalenders.

De beschikbare kalendertypen zijn:

 • Deurbesturingskalender — Een deurbesturingskalender kan alleen worden gekoppeld aan een kalendergestuurde deur. Een deurbesturingskalender kan twee besturingstypen omvatten:

  • Directe controle — De deur wordt bestuurd om geopend of gesloten te zijn op verschillende tijdstippen.

  • Toegangsgroepbesturing — U kunt de tijden in de kalender definiëren waarop de deur kan worden geopend met behulp van een code. Op de gedefinieerde tijden kan de deur worden geopend door een toegangscode in te voeren op het toetsenbord. Deze code is alleen geldig op de tijden die zijn gedefineerd in de kalender.

   Toegangsgroepen zijn bedoeld om toegang tot een deur te verschaffen aan personen, zoals bezoekers, die geen sleutel hebben en geen sleutel zullen krijgen.

  Eén kalender kan meerdere besturingen van verschillende besturingstypen omvatten.

 • Tijdkalender sleutel PIN-code — Een tijdkalender PIN-code kan alleen worden gekoppeld aan cilinders. In de tijdkalender sleutel PIN-code kunt u de tijden definiëren waarop de cilinder vereist dat sleutelhouders naast het gebruik van een sleutel een PIN-code invoeren op het toetsenbord.

  Deze kalenderfunctie moet afzonderlijk worden geactiveerd, voordat de functie kan worden gebruikt.