Toegangsrechten

Toegangsrechten bepalen de relaties tussen sleutels en sloten. Wanneer een sleutel één of meer toegangsrechten gemeenschappelijk heeft met een slot, kan de sleutel het slot ontgrendelen.

U kunt uw werk gemakkelijker maken door de toegangsrechten in twee categorieën te verdelen:

 • Toegangsrechten gebaseerd op gebruikersgroepen. U kunt deze toegangsrechten beschouwen als groepen van toegankelijke gebieden zoals 'Mastersleutelfaciliteiten', 'Onderhoudsfaciliteiten' en 'Algemene faciliteiten'.

  • Gebruikers die dezelfde faciliteiten delen hebben doorgaans dezelfde toegangsrechten tot de faciliteiten. Daarom is een wijziging van de toegangsrechten van toepassing op alle gebruikers die de toegangsrechten hebben gekregen.
 • Slotspecifieke, individuele toegangsrechten zoals 'Appartement X'.

  • Naast het groepgebaseerde toegangsrecht kan een gebruiker individuele, slotspecifieke toegangsrechten worden verleend.

  Een voorbeeld van de toegangsrechten van een appartementsleutel:

  Naast het groepstoegangsrecht 'Algemene faciliteiten' omvat een typische appartementsleutel een individueel toegangsrecht 'Appartement X'. In dit geval hebben de gebruikers (bewoners) van andere appartementen geen toegang tot het betreffende appartement, maar hebben alle gebruikers toegang tot de deuren van de gedeelde faciliteiten.

De toegangsrechten van een individuele gebruiker worden hoofdzakelijk beheerd door middel van toegangsrechtengroepen. Slotspecifieke individuele toegangsrechten vullen de toegangsrechtengroepen aan en maken het toegangsrechtenbeheer flexibeler.

Hieronder vindt u een richtlijn voor het ontwerpen van toegangsrechten:

 • Maak toegangsrechten gebaseerd op gebruikersgroepen, zoals 'Onderhoud', 'Onderaannemer', 'Schoonmaker', 'Bewaker' of 'Werknemer'. Deze toegangsrechten worden doorgaans gebruikt voor sleutels die specifiek worden gemaakt voor deze gebruikersgroepen. Een veelvoorkomende uitzondering op deze aanbeveling is het toegangsrecht 'Mastersleutel', dat alle sloten omvat.
 • Een toegangsrecht kan één of meer sloten omvatten. Het toegangsrecht 'Onderhoud' kan bijvoorbeeld het slot voor de hoofdingang en de sloten van de machinekamer omvatten.
 • Een slot kan één of meer toegangsrechten omvatten. Machinekamersloten kunnen bijvoorbeeld de toegangsrechten 'Mastersleutel' en 'Onderhoud' omvatten.
 • Een sleutel kan één of meer toegangsrechten omvatten. Een onderhoudssleutel kan bijvoorbeeld toegangsrechten voor onderhoud en werknemers omvatten.

Een toegangsrecht kan zo worden ingesteld dat dit standaard zichtbaar of verborgen is in iLOQ Manager. Het kan bijvoorbeeld verstandig zijn om zelden gebruikte toegangsrechten te verbergen als het systeem honderden hiervan bevat. Dit kan slotspecifieke individuele toegangsrechten omvatten die zijn gemaakt naast de toegangsrechten die zijn gebaseerd op gebruikersgroepen. Als honderden zelden gebruikte, slotspecifieke toegangsrechten zichtbaar worden gelaten, kan het moeilijk zijn om hierdoorheen te bladeren en de toegangsrechten die vaker worden gebruikt te vinden in iLOQ Manager. In dergelijke gevallen is het verstandig om slotspecifieke toegangsrechten standaard te verbergen. Dit maakt het systeem gebruikersvriendelijker.

Naast de standaardtoegangsrechten, beschikt het systeem over API-toegangsrechten, die het gebruik van een Application Programming Interface (API) in systeemintegraties mogelijk maken voor het beheer van de sleuteltoegangsrechten.

Zowel standaard- als API-toegangsrechten kunnen worden beperkt. Voorwaardelijke toegangsrechten worden gebruikt op sloten die worden bestuurd met externe, potentiaalvrije outputdata, zoals een relais of een schakelaar. Wanneer de outputs worden gesloten, is het toegangsrecht geactiveerd. Wanneer de outputs open zijn, is het toegangsrecht gedeactiveerd. Beperkingen kunnen worden toegepast op normale en API-toegangsrechten.

Een typisch voorbeeld van het gebruik van voorwaardelijke toegangsrechten is een appartementengebouw waarin onderhoudspersoneel af en toe toegang moet hebben tot individuele appartementen. Als de appartementdeuren zijn uitgerust met een AAN/UIT-schakelaar, kunnen de bewoners de toegang van het onderhoudspersoneel tot hun appartement regelen. Wanneer de AAN/UIT-schakelaar op ”ON” staat, heeft het onderhoudspersoneel toegang tot het appartement. Als deze schakelaar op ”OFF” staat, is dat niet het geval. Houd er rekening mee dat alleen slotcilinders die externe invoer ondersteunen compatibel zijn met beperkte toegangsrechten.