Overzicht toegangsrechten

In deze sectie wordt beschreven hoe u toegangsrechten doorbladert in iLOQ Manager 5-serie.

Ga als volgt verder.

 1. Selecteer Extra gegevens > Overzicht toegangsrechten.

 2. De toegangsrechten met de zichtbaarheidinstelling Wordt standaard weergegeven worden weergegeven in de roosterweergave.
  Tip:

  Als u ook de toegangsrechten met de zichtbaarheidinstelling Niet als standaard tonen wilt weergeven, klikt u op het filterpictogram.

  De kolommen zijn:

  • Naam — Deze kolom bevat de naam van het toegangsrecht.

  • Beschrijving — Deze kolom bevat de beschrijving van het toegangsrecht.

  • Voorwaardelijke toegang — Het selectievakje geeft aan of het toegangsrecht voorwaardelijke toegang biedt of niet.

  • Standaardtoegangsrecht — Het selectievakje geeft het standaardtoegangsrecht aan.

  • Perceel — In deze kolom wordt het perceel weergegeven waartoe het toegangsrecht behoort.

  • Zone — In deze kolom wordt de zone weergegeven waartoe het toegangsrecht behoort.

  • Type — Het toegangsrechttype. De opties zijn:

   • Standaard
   • API

   Zie Toegangsrechten.

  • Zichtbaarheid — Deze kolom bevat de toegangsrecht-zichtbaarheid. De opties zijn:

   • Wordt standaard weergegeven — Het toegangsrecht wordt standaard weergegeven.
   • Niet als standaard tonen — Het toegangsrecht wordt niet standaard weergegeven.