Programmering van cilinders

Er zijn drie cilinderprogrammeringscenario's:

  • U kunt een of meer cilinders programmeren die u onmiddellijk bij de hand hebt, via een online iLOQ Manager 5-serie en de programmeersleutel. U kunt deze procedure uitvoeren voor nieuwe cilinders die zich in de fabrieksstatus bevinden of voor het opnieuw programmeren van reeds geprogrammeerde cilinders.

    Indien dit het geval is, raadpleegt u Programmering van cilinders.

  • Voor het opnieuw programmeren van S5-cilinders kunt u een of meer offlineprogrammeertaken overdragen van iLOQ Manager 5-serie naar de programmeersleutel, de programmeersleutel loskoppelen van de computer en de cilinders op de locatie programmeren. U kunt deze procedure alleen voor een bestaande cilinder uitvoeren. Zodra de programmeertaak is uitgevoerd, sluit u de programmeersleutel aan op de computer terwijl iLOQ Manager 5-serie is geopend en haalt u antwoordberichten op van de programmeersleutel.

    Indien dit het geval is, raadpleegt u Inhoud programmeersleutel beheren.

  • U kunt op afstand S5-cilinders herprogrammeren die zijn verbonden met een netwerkmodule. U kunt deze procedure alleen voor een bestaande cilinder uitvoeren.

    Indien dit het geval is, raadpleegt u Cilinders autoriseren.