Inhoud programmeersleutel beheren

In deze sectie wordt beschreven hoe u de inhoud van een programmeersleutel beheert in iLOQ Manager 5-serie.

U kunt alleen herprogrammeertaken overdragen voor S5-cilinders die al deel uitmaken van het systeem. U kunt geen initiële programmeertaken voor cilinders overdragen aan de programmeersleutel.

Ga als volgt verder.

 1. Selecteer Basisgegevens > Programmeerapparaatinhoud beheren.

 2. De wizard Programmeerapparaatinhoud beheren wordt geopend.
 3. Selecteer Programmeerapparaatinhoud beheren.
 4. Selecteer de taken die u wilt toevoegen aan of verwijderen uit de programmeersleutel.
  • — Klik op de knop Pijlen rechts om alle items naar de lijst te verplaatsen.
  • — Klik op de knop Pijl rechts om het geselecteerde item of de geselecteerde items naar de lijst te verplaatsen.
  • — Klik op de knop Pijl links om het geselecteerde item of de geselecteerde items uit de lijst te verwijderen.
  • — Klik op de knop Pijlen links om alle items uit de lijst te verwijderen.
 5. Klik op Next (Volgende).
 6. Er wordt een overzichtsvenster weergegeven.
 7. Selecteer Werklijst van programmeerapparaat afdrukken als u de werklijst wilt afdrukken.
 8. Klik op Close (Sluiten).