Programmering van cilinders

In deze sectie wordt beschreven hoe u cilinders programmeert in iLOQ Manager 5-serie.

Ga als volgt verder.

 1. Selecteer Basisgegevens > Overzicht cilinders.

 2. Selecteer de cilinders die u wilt programmeren.

  De geselecteerde cilinder moet zich in de status Geautoriseerd of Overgedragen naar token bevinden. Als de cilinder zich in de status In planning bevindt, autoriseert u de cilinder eerst. Zie Cilinders autoriseren.

 3. Klik op de rechtermuisknop en selecteer Cilinder programmeren.

  De wizard Programmering van cilinders wordt geopend.

 4. Selecteer Cilinders programmeren.
 5. Er wordt een lijst met te programmeren cilinders weergegeven.
 6. Klik op Next (Volgende).
 7. Selecteer Cilinders programmeren.
 8. Klik op Next (Volgende).
 9. Er wordt een overzichtsvenster weergegeven.
 10. Klik op Ready (Gereed).
 11. Er wordt een statusscherm weergegeven, met de eerstvolgende cilinder in de programmeerwachtrij.
  Figuur 1. Programmeerstatusscherm
  Programmeerstatusscherm
 12. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Plaats de programmeerkabel in de gewenste S5-cilinder.
  • Plaats de gevraagde S50-cilinder tegen de programmeeradapter of programmeersleutel.
 13. Volg de instructies op het programmeerstatusscherm.
 14. Er wordt een overzichtsvenster weergegeven.
 15. Klik op Close (Sluiten).
 16. De programmeerde cilinders worden weergegeven in de cilinderroosterweergave in de status Geprogrammeerd.