Overzicht sleutels

In deze sectie wordt beschreven hoe u sleutelinformatie weergeeft in iLOQ Manager 5-serie.

Ga als volgt verder.

 1. Selecteer Basisgegevens > Overzicht sleutels.

 2. De sleutels worden weergegeven in de roosterweergave.

  De kolommen zijn:

  • De naam van de sleutel — De naam van de sleutel.

  • Label — Het label van de sleutel.

  • De naam van de persoon — De naam van de persoon aan wie de sleutel is toegewezen.

  • Bedrijf/afdeling — Informatie over het bedrijf of de afdeling van de persoon aan wie de sleutel is gekoppeld.

  • Overhandigingsdatum — De datum waarop de sleutel werd overhandigd aan de persoon.

   Voor een Key Fob geeft deze kolom de datum aan waarop de sleutel werd overhandigd aan de persoon. Voor een telefoonsleutel geeft deze kolom de datum aan waarop de sleutel werd ontvangen door de telefoon.

  • Programmeerstatus — De programmeerstatus van de sleutel. Mogelijke waarden zijn:

   • Geprogrammeerd — De sleutel is geprogrammeerd en de fysieke sleutel heeft dezelfde gegevens als die worden weergegeven in iLOQ Manager 5-serie. Dit is de gewenste status voor de sleutels in het systeem

   • Geautoriseerd — De sleutel is geautoriseerd. Er is een sleutelprogrammeertaak aangemaakt voor de sleutel. Het betreft een taak voor initiële programmering van een nieuwe fysieke sleutel, of een herprogrammeertaak voor een bestaande sleutel. De sleutelprogrammering is in behandeling.

   • Overgedragen naar programmering — Een programmeertaak voor een sleutel is overgedragen naar het programmeerapparaat of een andere Key Fob.

   • Ingepland voor programmering

    • Voor een telefoonsleutel heeft de telefoon de programmeertaak opgehaald van de server, maar heeft deze nog niet gereageerd dat de taak is geprogrammeerd.
    • Voor een fysieke sleutel heeft Net Bridge of iLOQ Manager 5-serie de programmeertaak opgehaald van de server, maar heeft deze nog niet gereageerd dat de taak is geprogrammeerd.
   • In planning — Sommige wijzigingen voor een bestaande sleutel zijn doorgevoerd, of er is een nieuwe sleutel toegevoegd, maar deze is nog niet aangemaakt als een programmeertaak (oftewel, geautoriseerd).

  • Programmering onvolledig — In deze statuskolom wordt weergegeven of de sleutelprogrammering onvolledig of volledig is.

  • Op de blocklist — In dit statusveld wordt weergegeven of de sleutel op de blocklist is gezet of niet.

  • Versioenummer — Het versienummer van de blocklist.

  • Verlopen — In dit veld wordt weergegeven of de geplande retourdatum voor de sleutel is verstreken of niet.

  • Editor — De gebruiker die de programmeerstatus van de sleutel voor het laatst heeft gewijzigd.

  • Tellen van toegangsrechten — In dit veld wordt het aantal toegangsrechten weergegeven dat is toegewezen aan de sleutel.

  • Vervaldatum — In dit veld wordt de geplande retourdatum voor de sleutel weergegeven.

  • Laatst bewerkt — In dit veld wordt weergegeven wanneer de sleutelprogrammeertaak voor het laatst werd bewerkt.

  • ROM_ID — In dit veld wordt het serienummer van de sleutel weergegeven. Deze informatie wordt alleen weergegeven voor sleutels die zijn geprogrammeerd in het systeem.

  • Tellen van tijdsprofielen — In deze kolom wordt het aantal tijdsprofielen weergegeven dat is toegewezen aan de sleutel.

  • Startdatum — In deze kolom wordt de datum aangegeven vanaf welke een tijdbegrensde sleutel geldig is.

  • Einddatum — In deze kolom wordt de datum aangegeven tot wanneer een tijdbegrensde sleutel geldig is.

  • Perceel — In deze kolom wordt het perceel weergegeven waartoe de sleutel behoort.

  • Voetnoten — Aanvullende informatie over de sleutel.

  • SW-versieSW-versie verwijst naar de softwareversie van de sleutel. Zie ook De sleutelsoftwareversie ophalen.

  • SleuteltypeSleuteltype verwijst naar het type sleutel.

  • HW-versieHW-versie verwijst naar de firmwareversie van de sleutel.