Automatische verlenging van de sleutel

Een automatisch verlengde sleutel is een sleutel die een einddatum en -tijd heeft die automatisch door het systeem kunnen worden verlengd, nadat de gebruiker de instellingen voor de verlengingsperiode heeft gedefinieerd.

Met deze instelling definieert u de verlengingsperiode waarop, vóór de eindtijd waarop de sleutel vervalt, de sleutel kan worden bijgewerkt voor de volgende geldigheidsperiode.

Als u bijvoorbeeld hebt gedefinieerd dat:

  • De Automatische verlenging in gebruik is.
  • De Nieuwe vervaldatum beschikbaar is vanaf drie uur vóór de vervaldatum van de huidige periode.
  • De Verlengingsperiode elke 1 week wordt herhaald.
  • De Verlenging eindigt op de geselecteerde datum en tijd.

Wanneer de eindtijd van de sleutel bijvoorbeeld op donderdag om 11 uur is en u de sleutel op donderdag tussen 8 en 11 uur bijwerkt, dan wordt de einddatum naar de donderdag van de volgende week verschoven.