Sleutels blokkeren

In deze sectie wordt beschreven hoe u sleutels blokkeert in iLOQ Manager 5-serie.

Blocklists worden gebruikt om de toegang van verloren sleutels tot cilinders te blokkeren, door de informatie op de verloren sleutel naar de cilinders te brengen. Een verloren sleutel aan de blocklist toevoegen, is de meest efficiënte manier om ervoor te zorgen dat de verloren sleutel niet meer in het systeem werkt.

Voor meer informatie over blocklists, zie Blocklist.

U kunt een sleutel toevoegen aan de blocklist zonder de programmeersleutel, maar voor het verwijderen van sleutels uit de blocklist is om veiligheidsredenen altijd de programmeersleutel vereist.

Attentie:

S5-sleutels kunnen informatie over 50 geblokkeerde sleutels naar de cilinders overbrengen. Gebruik een Programmeersleutel als:

 • U meer dan 50 sleutels tegelijk moet blokkeren.

 • U een cilinder moet bijwerken die een blocklist heeft die al lange tijd, bijvoorbeeld jaren, niet is bijgewerkt.

Ga als volgt te werk om een sleutel aan de blocklist toe te voegen.

 1. Selecteer Basisgegevens > Overzicht blocklist.

 2. Selecteer Aan blocklist toevoegen.

  De wizard Aan blocklist toevoegen wordt geopend.

 3. Selecteer Een sleutel aan de blocklist toevoegen.
 4. Selecteer de sleutel die u wilt toevoegen aan de blocklist.
 5. Klik op Next (Volgende).
 6. Selecteer hoe u verder wilt gaan met de betrokken cilinders.

  De opties zijn:

  • In planningsstatus laten staan — Selecteer In planningsstatus laten staan als u de blocklist in de planningsstatus wilt laten staan en later wilt autoriseren. Hierna is de status van de blocklist In planning.

   Opmerking:

   Tot zover hebt u alleen de sleutel aan de blocklist toegevoegd, maar is de nieuwe blocklistversie nog niet naar de sleutels verstuurd. Als u dit doet, wordt de lijst ook verspreid naar de cilinders. Als u de nieuwe blocklistversie naar de sleutels wilt versturen, raadpleegt u Een blocklist autoriseren.

  • Blocklist autoriseren - Selecteer Blocklist autoriseren als u de blocklist van de server wilt autoriseren en naar telefoonsleutels wilt versturen. De andere optie is om S5-sleutels te gebruiken op de lezer, om zo de nieuwe blocklist te verkrijgen, die vervolgens kan worden meegenomen naar de offlinecilinders. Hierna is de status van de blocklist Geautoriseerd.

 7. Klik op Next (Volgende).
 8. Er wordt een overzichtsvenster weergegeven.
 9. Klik op Ready (Gereed).
 10. Klik op Close (Sluiten).