De sleutelsoftwareversie ophalen

In deze sectie wordt beschreven hoe u de sleutelsoftwareversie naar iLOQ Manager ophaalt.

Wanneer u een nieuwe sleutel in gebruik neemt, is de bijbehorende softwareversie-informatie aanwezig in iLOQ Manager. Als de sleutelsoftware echter hierna in het veld wordt bijgewerkt, krijgt iLOQ Manager deze informatie niet automatisch. Met deze procedure kunt u de laatste sleutelsoftwareversie ophalen in iLOQ Manager.

Ga als volgt verder.

  1. Haal de audittrail van de sleutel op.
  2. De sleutelsoftwareversie is naar iLOQ Manager opgehaald.

    Zie Overzicht sleutels. De softwareversie kunt u vinden in de kolom SW-versie.