De sleuteleigenschappen weergeven

In deze sectie wordt beschreven hoe u de eigenschappen van sleutels weergeeft in iLOQ Manager 5-serie.

Ga als volgt verder.

 1. Selecteer Basisgegevens > Overzicht sleutels.

 2. De sleutels worden weergegeven in de roosterweergave. Voor meer informatie over een individuele sleutel, dubbelklikt u op de sleutel voor het weergeven van sleutelspecifieke gegevens.
  Opmerking:

  U kunt op twee manieren objectgegevens weergeven:

  • Gewenste situatie weergeven — Selecteer dit keuzerondje om objectgegevens weer te geven zoals deze zullen zijn wanneer alle in behandeling zijnde wijzigingen zijn geprogrammeerd voor het object.
  • De daadwerkelijke situatie weergeven — Selecteer dit keuzerondje om objectgegevens weer te geven in de huidige situatie.

  Sleutelspecifieke gegevens zijn, ingedeeld via tabbladen:

  • Basisinformatie — Het tabblad Basisinformatie bevat de basisinformatie over de geselecteerde sleutel. De kolommen zijn:
   • De naam van de sleutel — De naam van de sleutel.

   • De naam van de persoon — De naam van de persoon aan wie de sleutel is toegewezen.

   • Overhandigingsdatum — De datum waarop de sleutel werd overhandigd aan de persoon.

    Voor een Key Fob geeft deze kolom de datum aan waarop de sleutel werd overhandigd aan de persoon. Voor een telefoonsleutel geeft deze kolom de datum aan waarop de sleutel werd ontvangen door de telefoon.

   • Programmeerstatus — De programmeerstatus van de sleutel. Mogelijke waarden zijn:

    • Geprogrammeerd — De sleutel is geprogrammeerd en de fysieke sleutel heeft dezelfde gegevens als die worden weergegeven in iLOQ Manager 5-serie. Dit is de gewenste status voor de sleutels in het systeem

    • Geautoriseerd — De sleutel is geautoriseerd. Er is een sleutelprogrammeertaak aangemaakt voor de sleutel. Het betreft een taak voor initiële programmering van een nieuwe fysieke sleutel, of een herprogrammeertaak voor een bestaande sleutel. De sleutelprogrammering is in behandeling.

    • Overgedragen naar programmering — Een programmeertaak voor een sleutel is overgedragen naar het programmeerapparaat of een andere Key Fob.

    • Ingepland voor programmering

     • Voor een telefoonsleutel heeft de telefoon de programmeertaak opgehaald van de server, maar heeft deze nog niet gereageerd dat de taak is geprogrammeerd.
     • Voor een fysieke sleutel heeft Net Bridge of iLOQ Manager 5-serie de programmeertaak opgehaald van de server, maar heeft deze nog niet gereageerd dat de taak is geprogrammeerd.
    • In planning — Sommige wijzigingen voor een bestaande sleutel zijn doorgevoerd, of er is een nieuwe sleutel toegevoegd, maar deze is nog niet aangemaakt als een programmeertaak (oftewel, geautoriseerd).

   • Editor — De gebruiker die de programmeerstatus van de sleutel voor het laatst heeft gewijzigd.

   • Op de blocklist — In dit statusveld wordt weergegeven of de sleutel op de blocklist is gezet of niet.

   • Label — Het label van de sleutel.

   • Verborgen — In dit veld wordt weergegeven of de sleutel verborgen is of niet.

   • Verlopen — In dit veld wordt weergegeven of de geplande retourdatum voor de sleutel is verstreken of niet.

   • Vervaldatum — In dit veld wordt de geplande retourdatum voor de sleutel weergegeven.

   • Laatst bewerkt — In dit veld wordt weergegeven wanneer de sleutelprogrammeertaak voor het laatst werd bewerkt.

   • Tellen van toegangsrechten — In dit veld wordt het aantal toegangsrechten weergegeven dat is toegewezen aan de sleutel.

   • Tijd beperkt — In dit veld wordt weergegeven of de een sleutel tijdslimiet heeft of niet.

   • S10 Online ID — In dit veld wordt het interne RFID-nummer van het S10 Online-systeem weergegeven.

   • ROM_ID — In dit veld wordt het serienummer van de sleutel weergegeven. Deze informatie wordt alleen weergegeven voor sleutels die zijn geprogrammeerd in het systeem.

   • RFID-tagnummer — In dit veld wordt het RFID-tagnummer (UID) weergegeven, indien de sleutel een RFID-tagnummer heeft.

   • Voetnoten — Aanvullende informatie over de sleutel.

   • Bedrijf/afdeling — Informatie over het bedrijf of de afdeling van de persoon aan wie de sleutel is gekoppeld.

   • Vervangen — In dit veld wordt aangegeven of deze sleutel is vervangen door een andere sleutel of niet.

   • Toegang met PIN-code — In dit veld wordt het type toegang weergegeven dat de sleutel heeft tot een cilinder die een PIN-code vereist.

   • Hoofdzone — In dit veld wordt de hoofdzone van de sleutel weergegeven.

   • PIN-code is ingesteld — In dit veld wordt aangegeven of een PIN-code voor de sleutel is ingesteld of niet.

   • Naam van vervangen sleutel — In dit veld wordt de sleutel weergegeven die is vervangen door deze sleutel.

   • Vervangsleutel — In dit veld wordt aangegeven of deze sleutel een andere sleutel vervangt of niet.

   • SleuteltypeSleuteltype verwijst naar het type sleutel.

  • Toegang tot cilinders — Het tabblad Toegang tot cilinders bevat informatie over de cilinders waartoe de sleutel toegang heeft. De kolommen worden beschreven in sectie Overzicht cilinders.

  • Toegangsrechten — Het tabblad Toegangsrechten bevat informatie over de toegangsrechten die de sleutel heeft. De kolommen zijn:

   • Toegangsrecht — Deze kolom bevat de naam van het toegangsrecht.

   • Beschrijving — Deze kolom bevat de beschrijving van het toegangsrecht.

   • Status — Het verkeerslichtpictogram in deze kolom geeft aan of het toegangsrecht op de blocklist is gezet of niet. De kleurcodes zijn:

    • Groen — Het toegangsrecht is niet op de blocklist gezet.
    • Rood — Het toegangsrecht is op de blocklist gezet.
   • Perceel — In deze kolom wordt het perceel weergegeven waartoe het toegangsrecht behoort.

   • Zone — In deze kolom wordt de zone weergegeven waartoe het toegangsrecht behoort.

   • Standaard toegangsrechten — Het selectievakje in deze statuskolom geeft aan of het toegangsrecht het standaardtoegangsrecht is of niet.

   • Type — Deze kolom bevat het toegangsrechttype.

  • Sleutelhouder — Het tabblad Sleutelhouder bevat informatie over de persoon die aan de sleutel is gekoppeld. De kolommen worden beschreven in sectie Overzicht personen.

  • Tijdslimiet — Het tabblad Tijdslimiet bevat informatie over de tijdzone en tijdslimieten van de sleutel. De tijdslimieten worden beschreven in sectie S5-sleutels toevoegen.

  • Zones — Het tabblad Zones bevat een lijst met zones waartoe de toegangssleutel behoort.

  • Historie — Het tabblad Historie bevat informatie over de historie van de sleutel. Door te klikken op het plusteken naast een historierij, kunt u gedetailleerdere historie-informatie weergeven. U kunt het volgende weergeven:

   • De historie van sleutelprogrammeringen
   • De historie van wijzigingen in de sleuteloverhandiging
   • Als deze sleutel een andere sleutel vervangt, de naam van de vervangen sleutel

   Zie ook Overzicht sleutels

  • Documenten — Het tabblad Documenten bevat sleuteloverhandigings- en/of sleutelretourdocumenten, als deze digitaal zijn ondertekend.

  • Telefoonsleutel — Het tabblad Telefoonsleutel bevat informatie over de telefoon die aan de geselecteerde sleutel is gekoppeld. Dit tabblad is alleen zichtbaar voor telefoonsleutels.

   De volgende informatie wordt verstrekt:

   • Telefoonnummer — Het telefoonnummer dat aan deze sleutel is gekoppeld.

    Een groen vinkje geeft aan dat dit telefoonnummer het laatst is gebruikt bij het verzenden van het registratiebericht naar de telefoon.

   • E-mailadres — Het e-mailadres dat aan deze telefoonsleutel is gekoppeld.

   • UUID — De unieke identifier van het mobiele apparaat.

   • Status — De status van de telefoonsleutel.

   • Laatste bezoek aan de server — De datum en tijd van het laatste bezoek van de telefoonsleutel aan de server.

   • Locatierapportage in audittrail — De locatie die in de audittrail wordt gerapporteerd.

   • Ophaalverzoek naar telefoon verzenden — Druk op deze toets om een ophaalverzoek van de audittrail naar de telefoon te sturen.

  • Blocklist op de sleutel — Het tabblad Blocklist op de sleutel bevat informatie over de blocklistversie van de sleutel. Zie ook Blocklist.

  • Sleutelaudittrail — Het tabblad Sleutelaudittrail bevat de audittrail van de sleutel.

 3. Klik op Sluiten om af te sluiten.