Sleutels verwijderen

In deze sectie wordt beschreven hoe u sleutels verwijdert in iLOQ Manager 5-serie.

U kunt alleen logische sleutels verwijderen. Als een sleutel een vermelding heeft in de kolom Apparaat-ID, heeft de sleutel een fysieke tegenhanger. Als de sleutel een fysieke tegenhanger heeft, moet u de sleutel retourneren en de sleutel verwijderen via de retourfunctie.

Ga als volgt verder.

  1. Selecteer Basisgegevens > Overzicht sleutels.

  2. Selecteer de sleutels die u wilt verwijderen.
  3. Selecteer Wijzig > Bewerkingsmodus om de bewerkingsmodus in te schakelen.
  4. Rechtsklik op een van de geselecteerde sleutels en selecteer Verwijderen.
    Als alternatief, kunt u op de toets Del drukken.
  5. Er wordt een bevestigingsvenster weergegeven.
  6. Klik op Yes (Ja).
  7. Selecteer Wijzig > Bewerkingsmodus om de bewerkingsmodus uit te schakelen.
  8. Het systeem vraagt of u de wijzigingen wilt opslaan. Klik op Yes (Ja).