Een blocklist autoriseren

In deze sectie wordt beschreven hoe u een blocklist autoriseert in iLOQ Manager 5-serie.

Deze functie wordt gebruikt om een blocklist te autoriseren die eerder is opgegeven en in de planningsstatus is blijven staan.

Ga als volgt verder.

 1. Selecteer Basisgegevens > Overzicht blocklist.

 2. Selecteer Autoriseer blocklist.
  De wizard Autorisatie van lijst wordt geopend.
 3. Selecteer Autoriseer blocklist.

  De wijzigingen in de blocklist worden weergegeven in de kolom Wijziging. Als de kolom leeg is, zijn er geen wijzigingen voor die sleutel.

 4. Klik op Next (Volgende).
 5. Klik op Ready (Gereed).
 6. Er wordt een overzichtsvenster weergegeven.
 7. Klik op Close (Sluiten).