Tijdzone

Deze sectie beschrijft hoe u de tijdzone van het sluitsysteem kunt wijzigen en meerdere tijdzones kunt gebruiken in iLOQ Manager 5-serie.

Normaal gesproken wordt de tijdzone door iLOQ vooraf ingesteld op de juiste waarde in het iLOQ-sluitsysteem. De ingestelde tijdzone is afhankelijk van het land waaraan het systeem wordt geleverd. Als het systeem wordt gebruikt in een ander land dan het land van levering, moet u de tijdzone wellicht wijzigen.

Opmerking:

Meerdere tijdzones kunnen alleen in gebruik worden genomen met S50-sluitsystemen.

Belangrijk:

Als het systeem sleutels bevat die tijdslimieten hebben, moet u de sleutels herprogrammeren nadat u de tijdzone hebt gewijzigd. Als u dit niet doet, zullen de sleutels op onjuiste tijden geldig zijn.

Ga als volgt verder.

  1. Selecteer Beheer > Sluitsysteem informatie bewerken.

  2. Selecteer Tijdzone in het Weergaven-gebied.
  3. Indien noodzakelijk, selecteert u de juiste tijdzone in het keuzemenu Tijdzone.
  4. Als u meerdere tijdzones wilt gebruiken, selecteert u het selectievakje In gebruik in het gedeelte Meerdere tijdzones in het sluitsysteem.

    De tijdzone wordt dan voor elke systeemzone afzonderlijk geselecteerd. De tijdzone die is geselecteerd in de instelling Tijdzone wordt gebruikt als de standaardtijdzone.

  5. Selecteer Opslaan en sluiten.