Cilinders resetten naar fabrieksstatus

In deze sectie wordt beschreven hoe u cilinders reset in naar de fabrieksstatus.

Ga als volgt verder.

 1. Controleer of de cilinder zich in de status Geformatteerd bevindt.
  Als de cilinder zich niet in de status Geformatteerd bevindt, raadpleegt u Cilinders resetten.
 2. Selecteer Basisgegevens > Fabrieksstatus.
  De wizard Bezig met reset-taak naar fabrieksinstellingen op een token plaatsen wordt geopend.
 3. Selecteer Reset-taak naar fabrieksinstelling toevoegen.
 4. Selecteer Volgende.
 5. Controleer Sla factory-reset-taak ook op naar de server, als u de taak wilt opslaan naar de server.
 6. Selecteer Volgende.
 7. Er wordt een overzichtscherm weergegeven
 8. Selecteer Gereed.
 9. Selecteer Sluiten.
 10. Sluit de cilinder die u wilt resetten aan op het de Programmer door de cilinderprogrammeerkabel in de cilinder te plaatsen.

  Wacht totdat de groene status-LED op de Programmer brandt.

 11. Verwijder de cilinderprogrammeerkabel uit de cilinder.
 12. Herhaal de vorige twee stappen voor de volgende cilinders.
 13. De fysieke cilinder bevindt zich nu in de status Fabriek.
 14. Verwijder de taak uit de token door opnieuw Fabrieksstatus te selecteren.
  Volg de wizard om de taak te verwijderen.