Cilinders resetten

In deze sectie wordt beschreven hoe u cilinders reset in iLOQ S10 Manager.

Wanneer u een fysieke cilinder reset, verandert de status van de fysieke cilnder van Geprogrammeerd in Geformatteerd.

Ga als volgt verder.

 1. Selecteer Basisgegevens > Overzicht cilinders.

 2. Selecteer de cilinder die u wilt resetten.
 3. Rechtsklik op de geselecteerde cilinder en selecteer Cilinder resetten.
  De wizard Een cilinder resetten wordt geopend.
 4. Selecteer Cilinders resetten.
 5. Controleer of de juiste cilinder is geselecteerd.
 6. Selecteer Volgende.
 7. Schakel het selectievakje Reset cilinder naar de fabrieksstaat uit.
 8. Selecteer Volgende.
 9. Selecteer hoe u verder wilt gaan.

  De opties zijn:

  • Laat cilinders in planningsstatus — Selecteer Laat cilinders in planningsstatus als u de cilinders in de planningsstatus wilt laten staan, en de cilinders later wilt programmeren.

  • Cilinders autoriseren — Selecteer Cilinders autoriseren als u de programmeertaak wilt aanmaken maar deze later wilt uitvoeren, of als u via een netwerk verbonden cilinders wilt programmeren.

  • Cilinders autoriseren en programmeren — Selecteer Cilinders autoriseren en programmeren als u de programmeertaak wilt aanmaken en deze onmiddellijk wilt uitvoeren voor een enkele cilinder.

  • Autoriseren en overdragen aan programmeerapparaat — Selecteer Autoriseren en overdragen aan programmeerapparaat als u de programmeertaken wilt aanmaken, ze wilt overdragen aan het de Programmer en het de Programmer wilt meenemen om de cilinders te programmeren op de locatie. Als u beschikt over via een netwerk verbonden cilinders, programmeert deze optie de via een netwerk verbonden cilinders ook via het netwerk.

 10. Selecteer Volgende.
 11. Er wordt een overzichtscherm weergegeven
 12. Selecteer Gereed.
 13. Selecteer Sluiten.

  De fysieke cilinder bevindt zich nu in de status Geformatteerd. De cilinderdefinitie in iLOQ S10 Manager heeft de status In planning behouden. Als u verder wilt gaan met het resetten van de fysieke cilinder naar de status Fabriek, raadpleegt u Cilinders resetten naar fabrieksstatus.