Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden gelden voor de website van iLOQ Oy. De inhoud van de website wordt beschermd door het auteursrecht en internationale verdragen.

iLOQ® en zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van iLOQ Oy.

De website van iLOQ wordt u aangeboden ”as is”.

iLOQ Oy geeft geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid of tijdigheid van de inhoud van de website. iLOQ neemt geen verantwoordelijkheid voor enig verlies of enige schade veroorzaakt door de inhoud van zijn website of wijziging van materiaal, of voor enige schade veroorzaakt door het onvermogen om de website te gebruiken. iLOQ Oy neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor pagina’s die toegankelijk zijn via links op zijn website, of voor de inhoud van deze pagina’s.

Wanneer een gebruiker ongevraagd materiaal of informatie aan iLOQ opstuurt via een website of per e-mail, geeft hij daarmee iLOQ toestemming dit materiaal onbeperkt en zonder vergoeding te gebruiken en te distribueren, tenzij anders overeengekomen. Alle persoonlijke gegevens die door een gebruiker zijn opgegeven worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet aan derden worden doorgegeven.