Användningsvillkor

Dessa användningsvillkor gäller för iLOQ Oy:s webbsidor. Webbsidor skyddas i enlighet med lagar om upphovsrätt och internationella överenskommelser.

iLOQ® och  är registrerade varumärken som tillhör iLOQ Oy.

iLOQs webbsidor tillhandahålls ”i befintligt skick”. iLOQ Oy garanterar ej webbplatsens innehålls riktighet, tillförlitlighet, fullständighet eller läglighet. iLOQ ansvarar inte för eventuella förluster eller skador som orsakas av innehåll på iLOQs webbsidor eller ändring av material, eller eventuella skador som orsakas av oförmåga att använda webbsidorna. iLOQ Oy ansvarar inte på något sätt för sidor som är tillgängliga via länkar på iLOQs webbsidor, eller för dessa länkade sidors innehåll.

Genom att skicka in ej begärt material eller ej begärd information till iLOQ via webbsidor eller e-post ger användaren iLOQ en obegränsad och royaltyfri licens för att använda och distribuera dessa material, såvida det inte föreligger en överenskommelse om något annat. Alla personuppgifter som skickas in av användare är sekretesskyddade och kommer inte att yppas till en tredjepart.