iLOQ Oy arvioi vaihtoehtoja resurssiensa vahvistamiseksi ja liiketoiminnan kasvun varmistamiseksi

Digitaalisen lukituksen ja pääsyoikeuksien hallinnan kasvuyritys iLOQ Oy:n (”iLOQ” tai ”yhtiö”) hallitus on päättänyt selvittää ja arvioida mahdollisuuksia yhtiön osakkeiden listaamiseksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle sekä muita mahdollisia vaihtoehtoja yhtiön nopean kasvun ja kansainvälistymisen varmistamiseksi. Arviointiprosessi toteutetaan vuoden 2018 aikana ja siinä avustaa Carnegie Investment Bank AB, Finland Branch.

Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 40,3 miljoonaa euroa (33,7 miljoonaa euroa vuonna 2016) ja tilikauden nettovoitto 7,2 miljoonaa euroa (3,8 miljoonaa euroa vuonna 2016). iLOQin kasvu oli vahvinta Saksassa ja Tanskassa.

”Markkina on murroksessa: digitaalinen lukitus valtaa alaa mekaaniselta lukitukselta. Tarvitsemme resursseja, jotta voimme reagoida nopeasti muuttuvassa markkinassa. Yhtiö harkitsee myös lisäpääoman hankkimista nopeuttaakseen kasvua ja kansainvälistymistä. Yhtiön hyvä rahoitusasema vahvistaisi myös riskinottokykyä”, toteaa iLOQin hallituksen puheenjohtaja Veijo Karppinen.

”iLOQ tuo uuden NFC-teknologiaa ja älypuhelinta hyödyntävän iLOQ S50 -tuotteen uuteen markkinasegmenttiin. Tämä tukee yhtiön kasvustrategiaa, mutta lisäksi vaaditaan lisäresursseja ja -panostuksia liiketoiminnan kasvattamiseksi globaaleille markkinoille. On selvää, että mahdollinen listautuminen myös vahvistaisi yhtiön asemaa ja lisäisi sen tunnettuisuutta yhtiön eri sidosryhmissä”, jatkaa Karppinen.

iLOQ Oy
Hallitus

Lisätietoja:

Veijo Karppinen, hallituksen puheenjohtaja, puhelin +358 40 8371 210
Heikki Hiltunen, toimitusjohtaja, puhelin +358 40 3170 260

Jakelu:
Keskeiset tiedotusvälineet

iLOQ on suomalainen nopeasti kasvava ja kansainvälistyvä teknologiayritys, joka korvaa mekaanisia lukitusjärjestelmiä tarjoamalla digitaalisia pääsynhallintaratkaisuja. iLOQ tarjoaa lukitusalaa mullistavia, omavoimaisia digitaalisia lukitus- ja pääsynhallintajärjestelmiä. Yrityksen ratkaisut perustuvat sen itse kehittämiin teknologioihin ja omiin patentteihin, jotka mahdollistavat elektronisen lukituksen ilman paristoja tai kaapeleita.

Vuonna 2007 iLOQ toi markkinoille maailman ensimmäisen ja ainoan elektronisen lukitusjärjestelmän, joka saa tarvitsemansa sähköenergian avaimen työntöliikkeestä. Digitaalisella iLOQ S10 -lukitusjärjestelmällä pääsyoikeuksien hallinnointi on helpompaa ja turvallisempaa kuin mekaanisilla järjestelmillä. Sen huolto- ja elinkaarikustannukset ovat huomattavasti pienemmät kuin mekaanisista ja paristokäyttöisistä sähkömekaanisista lukitusjärjestelmistä aiheutuvat kulut. Yhtiö tuo keväällä 2018 markkinoille S50 -tuoteperheen, joka hyödyntää NFC-teknologiaa ja älypuhelinta, jolloin käyttäjä voi luopua avaimesta kokonaan.