iLOQin kasvu kiihtyi tilikaudella 2018 − liikevaihto kasvoi 24,5 %

Tammi–joulukuu 2018 (milj. euroa):

 

Milj. euroa 2018 2017
Liikevaihto 50,2 40,3
Myyntikate 27,6 22,4
Myyntikate % 55,0 % 55,7 %
Käyttökate (EBITDA) 9,5 10,1
Käyttökate (EBITDA) % 18,8 % 25,0 %
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 10,3 10,1
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) % 20,5 % 25,0 %
Liikevoitto (EBIT) 8,3 9,1
Liikevoitto (EBIT) % 16,5 % 22,6 %
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) 9,1 9,1
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) % 18,2 % 22,6 %
Tilikauden tulos 6,5 7,2
Liiketoiminnan rahavirta 3,8 7,4
Taseen loppusumma 26,4 29,8
Omavaraisuusaste 68,6 % 70,4 %
Henkilöstö 31.12.2018 129 86

 

Tiedotteen luvut on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen. Tiedotteeseen sisältyviä lukuja ei ole tilintarkastettu. Vertailutiedot viittaavat vuoteen 2017, jollei toisin ole mainittu.

Toimitusjohtaja Heikki Hiltunen:

”Vuoden 2018 kasvuluvut osoittivat hyvin iLOQin liiketoimintastrategian toimivuuden. Kasvumme kiihtyi, ja liikevaihto nousi edellisestä vuodesta 24,5 % ja oli 50,2 miljoonaa euroa. Ottaen huomioon merkittävät strategian mukaiset kasvupanostukset ja meneillään olevan strategisen selvitystyön kannattavuutemme ja suhteellinen myyntikatteemme olivat erinomaisia. Selvitystyön kustannuksista oikaistu vertailukelpoinen käyttökatteemme (EBITDA) kasvoi 2,1 % ja oli 10,3 miljoonaa euroa.

Teimme vuonna 2018 merkittäviä panostuksia tulevaisuuden kasvun ja kansainvälisen laajentumisen varmistamiseksi. Tavoitteemme on kiihdyttää kasvuamme. Toimme toukokuussa markkinoille maailman ensimmäisen NFC-teknologiaa hyödyntävän pääsynhallintaratkaisun iLOQ S50:n, joka on hieno osoitus yhtiömme edelläkävijyydestä digitaalisissa lukitusjärjestelmissä. iLOQ S50 mahdollistaa mobiilipohjaisen pääsynhallinnan käytön hajautetuissa sarjalukostoissa. Kansainvälinen kiinnostus ja kysyntä digitalisoituvan pääsynhallinnan tarpeisiin vastaaviin ILOQin tuotteisiin vaikuttaa erittäin vahvalta, ja voimme katsoa luottavaisin mielin vuoteen 2019.”

Taloudellinen kehitys katsauskaudella

iLOQin kasvu jatkui myös tilikaudella 2018. Liikevaihto nousi 50,2 miljoonaan euroon, missä oli kasvua 24,5 %.  Keski-Euroopan toimintojen liikevaihto kasvoi Saksan toimintojen vetämänä 53,9 % ja oli 8,8 (5,7) milj. euroa. Pohjois-Euroopan toimintojen liikevaihto oli 41,5 (34,6) milj. euroa, missä oli kasvua 19,7 %. Pohjois-Euroopassa kasvu oli euromääräisesti voimakkainta Ruotsissa.

Yhtiön kannattavuus kehittyi tilikaudella 2018 kaikilla keskeisillä mittareilla positiivisesti. Voimakas kasvu vahvisti myyntikatetta, joka kasvoi 23,0 % edellisestä vuodesta ja oli 55,0 % liikevaihdosta (55,7 %). Strategian mukaiset suunnitelmalliset kasvupanostukset sekä meneillään olevan strategisen selvitystyön kustannukset huomioiden vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) kasvoi viime vuodesta 2,1 % ja oli 10,3 (10,1) milj. euroa. Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 20,5 % liikevaihdosta (25,0 %). Yhtiön henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 129 (86) henkilöä, jossa oli kasvua edellisen vuoden lopusta 50,0 %. Liikevoitto (EBIT) oli 8,3 (9,1) milj. euroa eli 16,5 % (22,6 %) liikevaihdosta. Yhtiön tilikauden tulos oli 6,5 (7,2) milj. euroa.

Maksuvalmius ja rahoitusasema tilikauden 2018 päättyessä oli hyvä. Liiketoiminnan rahavirta tilikaudelta 2018 oli 3,8 (7,4) milj. euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna liiketoiminnan rahavirrassa näkyivät kasvupanostukset liiketoimintaan ja tätä kautta myös liiketoimintaan sitoutuneeseen käyttöpääomaan sekä edellisen vuoden tulokseen liittyen maksetut täydennysverot. Konsernin taseen loppusumma katsauskauden päättyessä oli 26,4 (29,8) milj. euroa ja omavaraisuusaste 68,6 % (70,4 %).

Kasvustrategian toteuttaminen etenee

iLOQ jatkoi vuonna 2018 kasvustrategiansa mukaisesti organisaation vahvistamista tukemaan yhtiön pitkän ajan kansainvälistymis- ja kasvutavoitteita. Merkittävimmät panostukset kohdistettiin erityisesti kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin sekä tuotekehityksen vahvistamiseen. Strategian mukaisen kansainvälisen laajentumisen ja nykyisten toimintojen vahvistamisen lisäksi iLOQ laajensi Keski-Euroopan toimintojaan ja avasi toukokuussa uuden myyntiyhtiön Ranskaan ja marraskuussa Espanjaan.

iLOQ julkaisi toukokuussa maailman ensimmäisen NFC-teknologiaa hyödyntävän mobiilipääsynhallintaratkaisun iLOQ S50:n, joka on suunnattu sähkön tuotanto- ja jakeluyhtiöille, puhelinverkkopalveluille, palvelinkeskuksille, vedenkäsittelylaitoksille, kiinteistöpalveluille ja kuljetuspalveluille. iLOQ S50 toimii ilman avainta ja perustuu älypuhelimen NFC-tekniikkaan ja turvalliseen pääsyoikeuksien jakamiseen pilvipalvelun kautta. iLOQ S50:n teknologian ytimessä on maailman ensimmäinen ja ainoa lukkosylinteri, joka saa avaamiseen tarvittavan energian älypuhelimesta.

Jälleenmyyjäverkoston laajentamisen lisäksi yhtiö solmi tilikaudella puitesopimukset muun muassa Suomen johtavien kiinteistöalan toimijoiden YIT:n, SATO:n, Bonavan, Avain Yhtiöiden ja Pohjois-Suomen Opiskelija-asuntosäätiön kanssa. Lisäksi iLOQin brändin ja tunnettuuden lisäämiseksi on toteutettu ja aloitettu useita toimenpiteitä, joilla tavoitellaan hyvää näkyvyyttä pääkohderyhmien keskuudessa yhtiölle tärkeillä markkina-alueilla Keski- ja Pohjois-Euroopassa sekä laajemmin maailmanlaajuisesti.

iLOQ ilmoitti toukokuussa 2018 arvioivansa mahdollisuuksia yhtiön osakkeiden listaamiseksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle sekä muita mahdollisia vaihtoehtoja yhtiön nopean kasvun ja kansainvälistymisen varmistamiseksi. Lokakuussa 2018 ilmoitetun mukaisesti selvitystyötä jatketaan kuitenkin vuonna 2019 johtuen mahdollisten vaihtoehtojen määrästä ja valinnan vaatimasta ajasta.

 

iLOQ Oy

Heikki Hiltunen
toimitusjohtaja

Lisätietoa

Heikki Hiltunen, toimitusjohtaja
Puh 040 317 0260

Samuli Siljamäki, talousjohtaja
Puh 040 317 0273