iLOQin liikevaihto kasvoi 24,3 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla ‒ yhtiö jatkoi strategian mukaisia panostuksia kansainväliseen kasvuun

Tammi–kesäkuu 2019:

AVAINLUVUT      
milj. euroa 1-6/2019 1-6/2018 1-12/2018
Liikevaihto 27,4 22,0 50,2
EBITDA (1) 3,0 4,7 9,5
EBITA (2) 1,6 4,2 8,3
Korollinen nettovelka (3) -1,8 -5,2 -4,2

 

Avainluvut ovat IFRS-standardin mukaisia konsernilukuja. Osavuosilukuja ei ole tilintarkastettu.

(1) EBITDA = Käyttökate eli Liikevoitto + Poistot ja arvonalentumiset

(2) EBITA = Liikevoitto + yrityshankinnoista aiheutuneiden aineettomien hyödykkeiden poistot

(3) Korollinen nettovelka = Korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset ja lainasaamiset. Korollisiin velkoihin 30.6.2019 sisältyy 1,5 milj. euroa IFRS 16 -liitännäisiä velkoja.

Organisaation vahvistaminen jatkui kasvun tukemiseksi

iLOQ jatkoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla kasvustrategiansa toteuttamista panostamalla voimakkaasti markkinointiin ja vahvistamalla organisaatiotaan tukemaan yhtiön pitkän ajan kansainvälistymis- ja kasvutavoitteita. Merkittävimmät panostukset organisaatiossa kohdistettiin erityisesti yhtiön kansainvälisen myynnin, avainasiakasmyynnin ja tuotekehityksen vahvistamiseen.

Toimitusjohtaja Heikki Hiltunen:

”Ensimmäisen vuosipuoliskon luvut ovat erinomainen osoitus iLOQin viime vuonna päivitetyn kasvustrategian toimivuudesta. Liikevaihtomme kasvoi edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta 24,3 % ja oli 27,4 miljoonaa euroa. Olemme tehneet strategiamme mukaisesti merkittäviä panostuksia tulevaisuuden kasvun ja kansainvälisen laajentumisen varmistamiseksi. Lyhyellä tähtäimellä kasvustrategian mukaiset panostukset vaikuttavat suunnitelmien mukaisesti alentavasti yhtiön tulokseen.”

Taloudellinen kehitys katsauskaudella

iLOQin tavoitteiden mukainen kasvu jatkui tammi–kesäkuussa 2019. Yhtiön liikevaihto oli 27,4 milj. euroa ja se kasvoi edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 24,3 %. Myyntikate oli 54,2 % (56,9 %) liikevaihdosta. Liikevoitto (EBIT) oli 1,6 (4,2) milj. euroa.

Yhtiön maksuvalmius ja rahoitusasema oli vahva. Liiketoiminnan rahavirta oli 4,1 (3,1) milj. euroa ja parantui edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna erityisesti operatiivisen tuloksen kasvun ansiosta. Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 29,0 (23,0) milj. euroa ja omavaraisuusaste 56,6 % (64,1 %).

iLOQ Oy

Heikki Hiltunen
toimitusjohtaja

Lisätietoa

Heikki Hiltunen, toimitusjohtaja
Puh 040 317 0260

Esa Myllylä, talousjohtaja
Puh 040 317 0222

iLOQ lyhyesti

iLOQ on nopeasti kasvava suomalaisyritys ja lukitusalan teknologisen vallankumouksen johtaja. Yrityksen tuotteet korvaavat mekaanisen lukituksen digitaalisella pääsynhallinnalla. iLOQ-ratkaisut perustuvat yrityksen kehittämään, patentoitavaan teknologiaan, joka mahdollistaa sähköisen lukitsemisen ilman paristoja tai kaapeleita. iLOQ korvaa mekaaniset ja sähkömekaaniset lukitusjärjestelmät ympäristöystävällisillä akku- ja kaapelivälitteisillä ratkaisuilla, jotka ratkaisevat kadonneista tai kopioiduista avaimista, lukon ylläpidosta ja elinkaarikustannuksista aiheutuvat ongelmat.