Toegangsrechten toevoegen

In deze sectie wordt beschreven hoe u toegangsrechten toevoegt aan het iLOQ-vergrendelingssysteem.

Maak de toegangsrechten aan op basis van de vergrendelingsplattegrond die is samengesteld in samenwerking met de eindklant.

Opmerking:

Maak de toegangsrechtgroepen één voor één aan. Zie Toegangsrechten.

Als u cilinderspecifieke, individuele toegangsrechten wilt aanmaken, maakt u deze aan via een batchbewerking nadat u de cilinders hebt toegevoegd, maar nog niet hebt geprogrammeerd. Zie Individuele toegangsrechten toevoegen aan cilinders.

Opmerking:

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje (*).

Ga als volgt verder.

 1. Selecteer Extra gegevens > Overzicht toegangsrechten.

 2. Selecteer Toegangsrechten toevoegen.
  De wizard Toevoegen van toegangsrecht wordt geopend.
 3. Selecteer Toegangsrechten toevoegen.
 4. Geef het toegangsrecht een naam.
  Tip:

  Gewoonlijk wordt het eerste toegangsrecht toegewezen aan het hele gebouw, en wordt het bijvoorbeeld "Hoofdtoegang" genoemd.

 5. Voer een beschrijving in voor het toegangsrecht. Bijvoorbeeld, "Toegang tot alle gebouwen".
 6. Selecteer of een voorwaardelijke toegang wordt toegewezen aan het toegangsrecht door het selectievakje Voorwaardelijke toegang actief te selecteren of te deselecteren.

  Raadpleeg Toegangsrechten voor meer informatie over voorwaardelijke toegangsrechten.

 7. Voer een gedetailleerdere beschrijving in voor het voorwaardelijke toegangsrecht.
 8. Selecteer of het toegangsrecht standaard wordt toegevoegd aan nieuwe cilinders door het selectievakje Altijd aan nieuwe cilinder toevoegen in- of uit te schakelen.
  Tip:

  Als u een systeembreed toegangsrecht voor een hoofdsleutel aanmaakt die in alle cilinders aanwezig moet zijn, kiest u Ja. Op deze manier vergeet u nooit om het toegangsrecht toe te voegen aan nieuwe cilinders.

 9. Selecteer de zichtbaarheid voor het toegangsrecht.

  Raadpleeg Toegangsrechten voor meer informatie over de zichtbaarheid van het toegangsrecht.

 10. Selecteer het toegangsrechttype.

  Voor meer informatie over toegangsrechttypen raadpleegt u Toegangsrechten.

 11. Klik op Next (Volgende).
 12. Er wordt een overzichtsvenster weergegeven.
 13. Klik op Ready (Gereed).
 14. Klik op Close (Sluiten).