Overzicht tokens

In deze sectie wordt beschreven hoe u tokens doorbladert in iLOQ S10 Manager.

Ga als volgt verder.

 1. Selecteer Beheer > Overzicht tokens.

 2. Tokens worden weergegeven in de roosterweergave.

  De kolommen zijn:

  • Beschrijving — Deze kolom bevat de beschrijving van de token.
  • In gebruik — Dit selectievakje geeft aan of de token is ingeschakeld of niet.
  • Type — Deze kolom bevat het tokentype. Het tokentype is altijd Hoofdtoken.
  • ROM_ID — Deze kolom geeft het serienummer van de token weer. Deze informatie wordt alleen weergegeven voor tokens die zijn geprogrammeerd in het systeem.
 3. Voor meer informatie, klikt u op het plusteken aan de linkerkant van de kolom Beschrijving.

  De kolommen zijn:

  • Beheerders-ID — Deze kolom geeft de beheerders-ID weer waaraan de token is toegewezen.
  • Achternaam — Deze kolom bevat de achternaam van de persoon waaraan de beheerders-ID is toegewezen.
  • Voornaam — Deze kolom bevat de voornaam van de persoon waaraan de beheerders-ID is toegewezen.