Tokens loskoppelen van beheerders

In deze sectie wordt beschreven hoe u tokens loskoppelt van beheerders in iLOQ S10 Manager.

Ga als volgt verder.

  1. Selecteer Beheer > Overzicht tokens.

  2. Selecteer de token die u wilt verwijderen van een beheerder, en klik op de knop + aan de linkerkant van de rij.
    Er wordt een lijst met tokenbeheerders geopend.
  3. Selecteer de gewenste beheerder door zodanig te klikken op de linkerkant van de gebruikers-ID-cel dat de hele rij wordt geselecteerd.
  4. Rechtsklik op de geselecteerde rij en selecteer Token van beheerder loskoppelen.
  5. Er wordt een bevestigingsscherm weergegeven
  6. Selecteer Ja.