Token verwijderen

In deze sectie wordt beschreven hoe u tokens verwijdert uit iLOQ S10 Locking System.

Met deze functie kunt u een token resetten naar de fabrieksstatus.

Opmerking:
U kunt een verloren token niet resetten, omdat de token zelf vereist is in de procedure. Indien dit het geval is, gaat u als volgt te werk:
 1. Schakel de bewerkingsmodus in.
 2. Schakel het selectievakje In gebruik uit.
 3. Schakel de bewerkingsmodus uit.
Opmerking:

U kunt geen object verwijderen voordat u eerst alle verbindingen hebt verwijderd die het object bevat (u kunt, bijvoorbeeld, niet een persoon met sleutels verwijderen voordat u eerst de sleutels verwijdert van die persoon).

Wanneer u een object verwijdert, worden gebeurtenissen die betrekking hebben op het object niet verwijdert uit het gebeurtenissenlogboek.

Ga als volgt verder.

 1. Selecteer Beheer > Overzicht tokens.

 2. Selecteer de tokens die u wilt verwijderen.
 3. Rechtsklik op een van de geselecteerde tokens en selecteer Verwijderen.
  De wizard Bezig met verwijderen van een token wordt geopend.
 4. Selecteer Token verwijderen.
 5. Selecteer Volgende.
 6. Controleer of de juiste tokens zijn geselecteerd.
 7. Selecteer Volgende.
 8. Er wordt een bevestigingsscherm weergegeven
 9. Selecteer Gereed.
 10. Plaats de token die moet worden verwijderd in de socket van iLOQ Programmer.
  Zorg dat de token op zijn plaats klikt.
 11. Plaats de oorspronkelijke inlogtoken in de socket van iLOQ Programmer.
  Zorg dat de token op zijn plaats klikt.