Duurzaamheid is in ons DNA

Bij iLOQ richten we ons op het innoveren van digitale vergrendeling en mobiele toegangsbeheeroplossingen met NFC die elektronische vergrendeling zonder batterijen of kabels mogelijk maken. Door een ambitieus milieuprogramma op te stellen, kunnen we onze duurzaamheidsacties prioriteren met als uiteindelijk doel een CO2-neutrale toekomst.

Het in real-time bijhouden van onze emissies is slechts één manier om met succes aan te tonen dat we voorop lopen op het gebied van emissiebeheer.

Het uitgangspunt

Vanaf het begin was het duidelijk dat wij duurzaamheid holistisch moesten benaderen. We hebben rekening gehouden met alle milieu-, sociale en bestuurlijke factoren in onze dagelijkse activiteiten, in onze hele toeleveringsketen en gedurende de hele levenscyclus van onze oplossingen.

Om een dergelijke aanpak succesvol te laten zijn, hadden wij toegang nodig tot gedetailleerde gegevens in real time en op een transparante manier. Het handmatig maken van emissieberekeningen aan het einde van het boekjaar zou een omslachtige en dure taak zijn. We moesten een volledig en regelmatig beeld krijgen van onze totale klimaatimpact.

Op dit punt zijn we in zee gegaan met Snowfox.AI en Carbonfox.

Implementatieproces

Het implementatieproces begon snel en soepel. We leverden meteen de gegevens waardoor zowel iLOQ als Snowfox.AI het grote geheel konden begrijpen.

Sinds de Carbonfox-implementatie hebben we nauw samengewerkt om de gegevens te verrijken, analyses te ontwikkelen die aansluiten bij zowel interne als externe rapportage, meer gegevensbronnen toe te voegen om de dekking langs de waardeketen te verbeteren, de methodologie te valideren met een externe derde partij en mensen uit verschillende functies te betrekken (zoals het directiecomité, R&D, financiën, verkoop, maatschappelijk verantwoord ondernemen en inkoop).