iLOQ er blevet ISO/IEC 27001-certificeret inden for informationssikkerhed

Efter en omfattende revision er iLOQ blevet ISO/IEC 27001-certificeret inden for informationssikkerhed.

ISO/IEC 27001 er en international standard for, hvordan man styrer informationssikkerheden. Formålet er at hjælpe organisationer med at gøre informationsaktiverne, de besidder, mere sikre. Den beskriver krav til etablering, implementering, vedligeholdelse og løbende forbedring af et ledelsessystem til informationssikkerhed (ISMS).

Et ISMS-system er designet til at dække meget mere end blot it, det er beregnet til at få informationssikkerheden under ledelseskontrol. Uden et ISMS-system har kontrollerne tendens til at være en smule uorganiserede og usammenhængende, som ofte implementeres som punktløsninger på specifikke situationer eller blot er et spørgsmål om skik og brug.

ISO/IEC 27001 er ikke obligatorisk. Nogle organisationer vælger at implementere standarden for at drage fordel af bedste praksis, som den beskriver. I iLOQs tilfælde har virksomheden valgt at blive certificeret for at forsikre partnere og kunder, at dens anbefalinger er blevet fulgt, og at deres

informationsaktiver er sikre. Informationsaktiver omfatter finansielle oplysninger, intellektuel ejendomsret, medarbejderoplysninger eller oplysninger overdraget af tredjeparter.

“Det certificerede ledelsessystem til informationssikkerhed er et fælles sprog på et globalt marked. Det giver iLOQ en kæmpe konkurrencefordel, idet det sikrer implementeringen af bedste praksis. Processer og ansvarsfordelinger er vel definerede og lette at reproducere, og en klar og tydelig oversigt over virksomhedens overordnede status skaber motivation for konstant forbedring”, forklarer iLOQs kvalitetschef, Hanna Leskinen.

At sikre informationssikkerhed og finde måder at beskytte mod cyberangreb er vigtige aspekter af at drive en virksomhed med succes. Med ISO/IEC 27001-certificering og et dedikeret team af it-folk har iLOQ de nødvendige værktøjer og processer til at forsvare mod trusler udefra og fortsat indgyde tillid over for vores kunder, partnere og slutbrugere.

iLOQ kort fortalt

iLOQ er et hurtigtvoksende finsk selskab, som leder den teknologiske revolution inden for branchen for digitale låse. iLOQ forvandler mekaniske låse til digital og mobil adgangsstyring. iLOQ-løsninger er baseret på teknologier, udviklet og patenteret af selskabet, som muliggør elektronisk og mobil låsning uden batterier eller kabler. iLOQ erstatter mekaniske og elektronmekaniske låsesystemer med miljøvenlige løsninger, som løser problemerne med tabte eller kopierede nøgler, reducerer vedligeholdelse af låse og minimerer livscyklusomkostninger. www.iloq.com