iLOQille tietoturvallisuuden hallinnan ISO 27001 sertifikaatti

iLOQille on kattavan auditoinnin jälkeen myönnetty ISO 27001 sertifikaatti tietoturvallisuuden hallinnasta.

ISO 27001 on kansainvälinen tietoturvallisuuden hallinnan standardi. Sen tavoitteena on auttaa organisaatioita suojaamaan tietovarantonsa paremmin, ja se sisältää vaatimukset tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän (ISMS, Information Security Management System) perustamiselle, toteuttamiselle, ylläpitämiselle ja jatkuvalle parantamiselle.

ISMS kattaa paljon muutakin kuin vain IT:n – sen tarkoituksena on saada tietoturvallisuus hallintaan. Ilman ISMS-järjestelmää hallinta saattaa olla hajanaista ja sekavaa, ja sitä saatetaan usein toteuttaa yksittäisissä tilanteissa tai vain toimimalla vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti.

ISO 27001 johtamisjärjestelmän sertifiointi ei ole pakollista. Jotkut organisaatiot haluavat noudattaa standardia voidakseen hyödyntää sen sisältämiä parhaita käytäntöjä. iLOQilla pidettiin sertifiointia tärkeänä, koska sertifikaatilla voidaan osoittaa ja vakuuttaa asiakkaat ja muut sidosryhmät, että standardin vaatimuksia noudatetaan ja tietovarannot ovat suojassa.

”Sertifioitu tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä on kansainvälisiä markkinoita yhdistävä tekijä. Sen noudattaminen antaa iLOQille merkittävän kilpailuedun, sillä siten voimme varmistaa parhaiden käytäntöjen noudattamisen. Prosessit ja vastuualueet ovat selkeästi määriteltyjä ja helposti toistettavissa, ja kun lisäksi yrityksen tilasta on selkeä kokonaiskuva, motivaatiota riittää toiminnan jatkuvaan kehittämiseen”, toteaa iLOQin laatupäällikkö Hanna Leskinen.

Tietoturvallisuuden varmistaminen ja uusien suojautumistapojen löytäminen kyberhyökkäyksiä vastaan ovat tärkeitä seikkoja liiketoiminnan menestyksen kannalta. ISO 27001 sertifioinnin ja asiantuntevan ISO 27001 sertifioinnin ansiosta iLOQilla on käytössään tarvittavat työkalut ja menetelmät, jotta pystymme puolustautumaan ulkoisia uhkia vastaan ja lisäämään asiakkaiden, kumppanien ja loppukäyttäjien luottamusta iLOQiin.

iLOQ lyhyesti

iLOQ on nopeasti kasvava suomalainen yritys, jolla on johtava asema digitaalisen lukitusalan teknologisessa vallankumouksessa. iLOQ muuttaa mekaanisen lukituksen digitaaliseksi ja mobiilipohjaiseksi pääsyoikeuksien hallinnaksi. iLOQin ratkaisut perustuvat patentoituihin teknologioihin, jotka mahdollistavat elektronisen lukituksen ilman paristoja tai kaapeleita. iLOQ korvaa mekaaniset ja sähkömekaaniset lukitusjärjestelmät ympäristöystävällisillä ratkaisuilla, jotka ratkaisevat kadonneista tai kopioiduista avaimista, lukkojen ylläpidosta ja elinkaarikustannuksista aiheutuvat ongelmat. www.iloq.com