iLOQ otrzymał certyfikat zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001

Po przeprowadzeniu kompleksowego audytu firma iLOQ otrzymała certyfikat zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001. ISO/IEC 27001 to międzynarodowa norma określająca sposób zarządzania bezpieczeństwem informacji. Celem normy jest wsparcie organizacji w zwiększeniu bezpieczeństwa posiadanych zasobów informacyjnych. Norma określa wymagania dotyczące ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS). Zaprojektowany tak, aby obejmował znacznie więcej niż tylko infrastrukturę IT, system ISMS ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji pod kontrolą kierownictwa. Bez ISMS kontrole są zwykle nieco chaotyczne i nieskoordynowane, często wdrażane jako punktowe rozwiązania dla konkretnych sytuacji lub po prostu jako kwestia konieczności. Norma ISO/IEC 27001 nie jest obowiązkowa. Niektóre organizacje decydują się na wdrożenie normy, aby skorzystać z zawartych w niej najlepszych praktyk. W przypadku iLOQ firma zdecydowała się na uzyskanie certyfikatu, aby udowodnić partnerom i klientom, że jej zalecenia są przestrzegane, a ich aktywa informacyjne są bezpieczne. Aktywa informacyjne obejmują informacje finansowe, własność intelektualną, dane pracowników lub informacje powierzone przez strony trzecie. „Certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem informacji stanowi wspólny język globalnego rynku. Zapewni on iLOQ znaczącą przewagę nad konkurencją jako gwarant stosowania najlepszych praktyk. Procesy i podział odpowiedzialności są dobrze zdefiniowane i łatwe do powtórzenia, a dzięki klarownemu wglądowi w ogólny stan firmy, istnieje motywacja do ciągłego doskonalenia”, wyjaśnia kierowniczka ds. jakości w iLOQ, Hanna Leskinen. Zapewnienie bezpieczeństwa informacji i znalezienie sposobów na ochronę przed cyberatakami to ważne aspekty prowadzenia udanego biznesu. Dzięki certyfikatowi ISO/IEC 27001 i dedykowanemu zespołowi specjalistów IT, iLOQ posiada niezbędne narzędzia i procesy do obrony przed zagrożeniami zewnętrznymi i wzbudzania stałego zaufania naszych klientów, partnerów i użytkowników końcowych. iLOQ w skrócie iLOQ to prężnie rozwijająca się fińska firma będąca liderem w dziedzinie wdrażania rewolucyjnych rozwiązań technologicznych w branży zamków cyfrowych. iLOQ przekształca zamki mechaniczne w cyfrowe oraz mobilne systemy zarządzania dostępem. Rozwiązania iLOQ oparte są na opracowanych we własnym zakresie i opatentowanych technologiach, umożliwiających elektroniczne i mobilne zamykanie bez użycia baterii czy okablowania. iLOQ zastępuje mechaniczne i elektromechaniczne systemy zamknięć rozwiązaniami przyjaznymi dla środowiska, które rozwiązują problemy zagubionych lub skopiowanych kluczy, ograniczają konserwację zamków oraz minimalizują koszty cyklu życia. www.iloq.com