iLOQ är nu certifierade enligt ISO/IEC 27001 Information Security Management

Efter en omfattande granskning har iLOQ blivit ISO/IEC 27001 Information Security Management-certifierade.

ISO/IEC 27001 är en internationell standard för hur hantera informationssäkerhet. För att hjälpa företag och organisationer att göra den information som de har säkrare, beskrivs kraven för att upprätta, implementera, underhålla och kontinuerligt förbättra informationssäkerhetshanteringssystemet (ISMS).

ISMS är utformat för att täcka mycket mer än bara IT och är avsett att leda informationssäkerhet under ledningskontroll. Utan ISMS tenderar kontrollerna att vara något oorganiserade och ojämna.

ISO/IEC 27001-cerifiering är inte obligatorisk att genomföra, men vissa organisationer väljer att implementera för att stärka säkerheten och skyddet för den information som hanteras. iLOQ valde att bli certifierade för att försäkra partners och kunder att gällande rekommendationer följs och att information är skyddad och säker. Informationstillgångar inkluderar finansiell information, immateriell äganderätt, information om anställda eller information som anförtrotts av tredje part.

”Det certifierade systemet för informationssäkerhet är vanligt på en global marknad vilket ger iLOQ en betydande konkurrensfördel genom att säkerställa att bästa praxis finns. Processer och ansvarsfördelning är väldefinierade och upprepas enkelt, och med en tydlig översikt över den övergripande statusen i företaget finns motivationen mot ständig förbättring, förklarar iLOQs Quality Manager, Hanna Leskinen.

Att säkerställa informationssäkerhet och hitta sätt att skydda sig mot cyberattacker är viktiga aspekter för att driva ett framgångsrikt företag. Med ISO/IEC 27001-certifiering och ett dedikerat team av IT-proffs har iLOQ de nödvändiga verktygen och processerna på plats för att försvara sig mot externa hot och ha fortsatt förtroende gentemot kunder, partners och slutanvändare.

iLOQ i korthet
iLOQ är ett snabbväxande finskt företag som leder den tekniska revolutionen i den digitala låsbranschen. iLOQ omvandlar mekaniska lås till digitala och mobilanpassade passersystem. iLOQ-systemen bygger på tekniker som vi har utvecklat och patenterat, och som möjliggör elektroniska och mobilstyrda lås utan batterier eller kablar. iLOQ ersätter mekaniska och elektromekaniska låssystem med miljövänliga lösningar som löser problemen med borttappade och kopierade nycklar, minskar låsunderhållet och minimerar kostnaderna under livscykeln. www.iLOQ.com

Read also the latest posts from Nyheter