iLOQin liikevaihto kasvoi 25,8 % ja liikevoitto 33,7 % ensimmäisellä puolivuosikaudella

iLOQin liikevaihto kasvoi 25,8 % ja liikevoitto 33,7 % ensimmäisellä puolivuosikaudella

Tammi–kesäkuu 2018:

Tiedotteen luvut on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen. Tiedotteeseen sisältyviä lukuja ei ole tilintarkastettu.

Toimitusjohtaja Heikki Hiltunen:

”Ensimmäisen vuosipuoliskon luvut ovat erinomainen osoitus iLOQin viime vuonna päivitetyn liiketoimintastrategian toimivuudesta. Liikevaihtomme kasvoi edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta 25,8 % ja oli 22,0 miljoonaa euroa. Saavutimme 4,2 miljoonan euron liikevoiton, missä oli kasvua 33,7 %. Sen mukaisesti olemme jatkaneet merkittäviä panostuksia tulevaisuuden kasvun ja kansainvälisen laajentumisen varmistamiseksi sekä kiihdyttäneet kasvuamme edellisestä vuodesta. Toimme toukokuussa markkinoille maailman ensimmäisen NFC-teknologiaa hyödyntävän pääsynhallintaratkaisun iLOQ S50:n, joka on hieno osoitus yhtiömme edelläkävijyydestä digitaalisissa lukitusjärjestelmissä. iLOQ S50 mahdollistaa mobiilipohjaisen pääsynhallinnan käytön hajautetuissa sarjalukostoissa. Katson luottavaisin mielin tulevaan ja näen iLOQin tuotteiden vastaavan erinomaisesti digitalisoituvan pääsynhallinnan tarpeisiin.”

Taloudellinen kehitys katsauskaudella

iLOQin tavoitteiden mukainen kannattava kasvu jatkui tammi–kesäkuussa 2018. Yhtiön liikevaihto oli 22,0 milj. euroa ja se kasvoi edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 25,8 %. Keski-Euroopan toimintojen liikevaihto kasvoi Saksan toimintojen vetämänä edellisestä vuodesta 82,0 % ja oli 3,9 (2,2) milj. euroa. Pohjois-Euroopan toimintojen liikevaihto oli 18,1 (15,3) milj. euroa, jossa kasvua oli 18,4 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Pohjois-Euroopassa kasvu oli euromääräisesti voimakkainta Ruotsissa.

Yhtiön kannattavuus kehittyi ensimmäisellä vuosipuoliskolla kaikilla keskeisillä mittareilla mitattuna positiivisesti. Myyntikate vahvistui ja oli 56,9 % (54,8 %) liikevaihdosta. Liikevoitto (EBIT) oli 4,2 (3,1) milj. euroa ja kasvoi 33,7 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevoittoprosentti oli 18,9 % (17,8 %). Yhtiön katsauskauden tulos oli 3,2 (2,5) milj. euroa.

Yhtiön maksuvalmius ja rahoitusasema oli vahva. Yhtiön liiketoiminnan rahavirta oli 3,1 (2,5) milj. euroa ja parantui merkittävästi edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna erityisesti operatiivisen tuloksen kasvun johdosta. Konsernin taseen loppusumma katsauskauden päättyessä oli 23,0 (23,8) milj. euroa ja omavaraisuusaste 64,1 % (66,9 %).

Kasvustrategian toteuttaminen jatkui

iLOQ jatkoi ensimmäisen vuosipuoliskolla kasvustrategiansa mukaisesti organisaation vahvistamista tukemaan yhtiön pitkän ajan kansainvälistymis- ja kasvutavoitteita. Merkittävimmät panostukset kohdistettiin erityisesti yhtiön kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin sekä tuotekehityksen vahvistamiseen. Yhtiön strategian mukaisen kansainvälisen laajentumisen ja nykyisten toimintojen vahvistamisen lisäksi iLOQ laajensi Keski-Euroopan toimintojaan avaamalla toukokuussa uuden myyntiyhtiön Ranskaan.

iLOQ julkaisi toukokuussa maailman ensimmäisen NFC-teknologiaa hyödyntävän mobiilipääsynhallintaratkaisun iLOQ S50:n, joka on suunnattu sähkön tuotanto- ja jakeluyhtiöille, puhelinverkkopalveluille, palvelinkeskuksille, vedenkäsittelylaitoksille, kiinteistöpalveluille ja kuljetuspalveluille. iLOQ S50 toimii ilman avainta ja perustuu älypuhelimen NFC-tekniikkaan ja turvalliseen pääsyoikeuksien jakamiseen pilvipalvelun kautta. iLOQ S50:n teknologian ytimessä on maailman ensimmäinen ja ainoa lukkosylinteri, joka saa avaamiseen tarvittavan energian älypuhelimesta.

Jälleenmyyjäverkoston laajentamisen lisäksi yhtiö solmi ensimmäisellä vuosipuoliskolla puitesopimukset Suomen johtavien kiinteistöalan toimijoiden YIT:n ja SATO:n kanssa. Lisäksi iLOQin brändin ja tunnettuuden lisäämiseksi on toteutettu ja aloitettu useita toimenpiteitä, joilla tavoitellaan hyvää näkyvyyttä pääkohderyhmien keskuudessa yhtiölle tärkeillä markkina-alueilla Keski- ja Pohjois-Euroopassa.

iLOQ Oy

Heikki Hiltunen
toimitusjohtaja

Lisätietoa

Heikki Hiltunen, toimitusjohtaja
Puh 040 317 0260

Samuli Siljamäki, talousjohtaja
Puh 040 317 0273