Sprzedaż netto iLOQ wzrosła o 25,8%, a zysk operacyjny o 33,7% w pierwszym półroczu

Styczeń–czerwiec 2018 r.:

Dane zawarte w tym komunikacie zostały obliczone zgodnie z MSSF. Dane zawarte w tym komunikacie nie zostały poddane audytowi. Prezes Heikki Hiltunen: „Dane z pierwszego półrocza są doskonałym dowodem na skuteczność strategii biznesowej iLOQ, którą zaktualizowaliśmy w zeszłym roku. Sprzedaż netto firmy wzrosła o 25,8% rok do roku i wyniosła 22,0 mln EUR. Zysk operacyjny wyniósł 4,2 mln EUR, co oznacza wzrost o 33,7%. W związku z tym kontynuowaliśmy znaczące inwestycje, aby zapewnić sobie przyszły wzrost i ekspansję międzynarodową, a także przyspieszyć nasz wzrost z poprzedniego roku. W maju wprowadziliśmy pierwsze na świecie rozwiązanie do zarządzania dostępem z obsługą NFC, iLOQ S50, które jest doskonałym przykładem pozycji naszej firmy jako prekursora w dziedzinie cyfrowych systemów zamków. iLOQ S50 zapewnia mobilne zarządzanie dostępem dla rozproszonych systemów zamków szeregowych. Z ufnością patrzę w przyszłość i wierzę, że produkty iLOQ stanowią doskonałe rozwiązanie dla coraz bardziej cyfrowych potrzeb w zakresie zarządzania dostępem.” Rozwój finansowy w okresie sprawozdawczym Wzrost wyników, zgodny z założeniami firmy, trwał niezmiennie w okresie od stycznia do czerwca 2018 roku. Sprzedaż netto wyniosła 22,0 mln EUR, wykazując wzrost o 25,8% w stosunku do roku poprzedniego. Sprzedaż netto w Europie Środkowej wzrosła o 82,0% w stosunku do roku poprzedniego, najmocniej w Niemczech, i wyniosła 3,9 (2,2) mln EUR. Sprzedaż netto w Europie Północnej wyniosła 18,1 (15,3) mln euro, wykazując wzrost o 18,4% w stosunku do roku poprzedniego. W Europie Północnej wzrost w euro był najsilniejszy w Szwecji. W pierwszym półroczu rentowność firmy rozwijała się pozytywnie dla wszystkich kluczowych wskaźników. Poprawił się zysk brutto, który wyniósł 56,9% (54,8%) sprzedaży netto. EBIT wyniósł 4,2 (3,1) mln EUR, wzrastając o 33,7% w stosunku do roku poprzedniego. Marża EBIT wyniosła 18,9% (17,8%). Wynik za okres sprawozdawczy wyniósł 3,2 (2,5) mln EUR. Płynność i pozycja finansowa spółki były silne. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 3,1 (2,5) mln EUR, poprawiając się znacznie w stosunku do roku poprzedniego, zwłaszcza dzięki zwiększonemu wynikowi operacyjnemu. Suma bilansowa grupy wyniosła 23,0 (23,8) mln EUR, a wskaźnik kapitału własnego na koniec okresu sprawozdawczego — 64,1% (66,9%). Dalsza realizacja strategii wzrostu W pierwszej połowie roku firma iLOQ kontynuowała umacnianie swoich struktur w celu wsparcia długoterminowych celów w zakresie wchodzenia na rynki światowe oraz wzrostu, zgodnie z przyjętą strategią. Wysiłki koncentrowały się w szczególności na zwiększeniu międzynarodowej sprzedaży i marketingu firmy oraz rozwoju produktów. Oprócz ekspansji międzynarodowej i wzmocnienia obecnych działań zgodnie ze strategią firmy, firma rozszerzyła swoją działalność w Europie Środkowej otwierając w maju nowe biuro sprzedaży we Francji. W maju firma wprowadziła pierwsze na świecie mobilne rozwiązanie do zarządzania dostępem z obsługą NFC — iLOQ S50 — dla dystrybutorów energii elektrycznej, operatorów sieci telekomunikacyjnych, centrów danych, stacji uzdatniania wody, zarządców nieruchomości i usług transportowych. Bezkluczowy system iLOQ S50 bazuje na technologii NCF stosowanej w smartfonach i bezpiecznym zarządzaniu dostępem w chmurze. Podstawą technologii iLOQ S50 jest pierwsza i jedyna na świecie wkładka bębenkowa pobierająca potrzebną jej energię ze smartfonu. Oprócz rozszerzenia sieci sprzedawców detalicznych w pierwszym półroczu firma podpisała umowy ramowe z liderami rynku nieruchomości — YIT i SATO. Podjęto również szereg działań mających na celu umocnienie marki iLOQ i jej rozpoznawalności, dążąc do dobrej widoczności wśród grup docelowych na kilku ważnych dla iLOQ rynkach w Europie Środkowej i Północnej. Heikki Hiltunen, prezes, iLOQ Oy Więcej informacji: Heikki Hiltunen, prezes, tel.: +358 (0)40 3170 260 Samuli Siljamäki, dyrektor finansowy, tel.: +358 (0)40 3170 273