Pikasalvan kupu A10.82

Hätäpoistumiskuvun lukko

Pikasalvan lukitsemiseen lukkosylinterillä C5S.1/10 tai C10S.1/10.
Sisältää lukitusmekanismin ja kuvun.