I kjernen til iLOQ S10-systemet finnes en patentert, selvdrevet låssylinder. Sylinderen inneholder en generator, som frembringer kraften som trengs for å autentisere adgangsrettighetene ved å sette nøkkelen i låsen. Data mellom låssylinderen og nøkkelens mikrobrikke overføres via en sterk kryptering. Dersom adgangsretten innvilges, frigjøres låssylinderen og låsen kan åpnes ved å vri nøkkelen. Når nøkkelen fjernes fra låssylinderen, lukkes låsen igjen.

I tillegg til dørlåssylindere, har produktfamilien nøkler, skaplåser, nøkkellesere, hengelåser og installasjonsutstyr. Låssylindrene finnes som både ovale og europrofilerte modeller.

Det selvdrevne iLOQ S10-låssystemet kan utvides til et online iLOQ S10 elektronisk adgangskontrollanlegg. Utvidelsen lar deg legge til online låssylindere, RFID og PIN-kodelesere og tidsstyrte elektroniske dører på samme system. iLOQ S10 Online gir enkel tilgang til dører med høy trafikk, med mulighet til å gå inn ved å vise nøkkelen til leseren, eller med en kode mellom forhåndsinnstilte tidspunkter. Elektroniske låser kan styres spesifikt, for eksempel med åpen dør på dagtid. Alle adgangshendelser fra de digitale låsene og leserne blir lagret. Denne informasjonen er enkel å kalle opp senere, når det er nødvendig.

Hele systemet administreres enkelt og kostnadseffektiv med sky-baserte iLOQ S10 Manager. Programvarens adgangsrettigheter godkjennes med både personlig påloggingsinformasjon og iLOQ Token-programmeringsnøkkelen. Administrasjon av systemet er enkelt siden brukeren har sanntidsvisning av adgangsrettigheter i programvaren, adgangskoder, mobilnøkler, låser og lesere finnes plassert i kartet eller på en plantegning over eiendommen. Programmer en ny nøkkel, skreddersy rettigheter eller svarteliste en mistet nøkkel gjøre raskt og enkelt. Systemet gjør det mulig å trykke dokumentasjon ved overlevering og retur av nøkler, og låsdiagrammer og plantegninger som viser plasseringene av låsene. Den samme programvare kan også brukes for å administrere det digitale låsesystemet iLOQ S50.

Fordeler med systemet

Enkel administrasjon av låssystemer med hovednøkkel

Selvdrevne iLOQ S10 er en ny generasjon av låssystemer, og erstatter tungvinte mekaniske hovednøkkelsystemer og elektromekaniske systemer som baserer seg på eksterne strømkilder, så som batterier. Systemets sterke kryptering sørger for fleksibel og sikker administrasjon av adgangsrettigheter i systemer med hovednøkler der det kreves høy sikkerhet, som for eksempel boliger, utdanning, helsevesen og offentlige bygninger. Produktfamilien dekker dørlåser, hengelåser, skaplåser, samt alle nødvendige beslag og installasjonsutstyr. iLOQ S10 kan også utvides til et fjernstyrt adgangskontrollanlegg med iLOQ S10 Online-produktene.

Oppdaterte adgangsrettigheter

Alle iLOQ S10-låssystemer med låser og nøkler er programmerbare. Ledelsen av adgangsrettigheter er desentralisert med iLOQ Manager, der alle brukere har oppdatert informasjon om nøkler, låser og adgangsrettigheter i låssystemet. iLOQ S10-systemet begrenses ikke av låssystemer med hovednøkkel. For eksempel kan en nøkkel programmeres som en hovednøkkel, men rettighetene fjernes umiddelbart hvis nøkkelen rapporteres som mistet. Omprogrammering av låssylinderen gjøres enten med en nøkkel eller med en programmeringsenhet. Systemet kan også fjernstyres via en web-basert iLOQ Net-bro og en nøkkelprogrammerings-hotspot installert på stedet.

Lett å installere og vedlikeholde

iLOQ S10 er kompatibel med moderne, europeisk, finske og skandinaviske låskasser. iLOQ S10 krever ikke modifikasjoner på dørene. Låser kan installeres så snart dørene settes opp. I rehabiliteringsprosjekter kan låser installeres for bruk i området før arbeidet påbegynnes, noe som forenkler driften og fjerner behovet for store nøkkelknipper. Vedlikehold av systemet er kostnadseffektivt, ettersom låser og nøkler drives uten batteri eller kabler.

Testet og godkjent av sikkerhetsorganisasjoner

Produktfamilien er under stadig utvikling og testing for å opprettholde standardene som er satt av sikkerhetsbransjen. Godkjenninger fra uavhengige organisasjoner i sikkerhetssektoren er viktige indikasjoner på sikkerheten i løsningene våre.

Vi samarbeider med ledende spesialister innen sikkerhetssektoren. En oppdatert liste over godkjenninger finnes i Selskapsdelen.