Kärnan i iLOQ S10-systemet utgörs av en patenterad, självdriven låscylinder. Cylindern innehåller en generator som producerar den kraft som krävs för att identifiera behörigheter när du sätter nyckeln i låset. Data mellan låscylindern och nyckelns mikrochip överförs med stark kryptering. Om behörigheterna godkänns frigörs låscylinderns spärr och du kan öppna låset genom att vrida om nyckeln. När du drar ur nyckeln ur låscylindern stängs spärren igen.

Förutom låscylindrar till dörrar omfattar sortimentet nycklar, skåplås, nyckelläsare, hänglås och installationsutrustning. Det finns både ovala låscylindermodeller och modeller med europrofil.

 

Det självgående låssystemet iLOQ S10 kan utökas till ett fjärrstyrt iLOQ S10 online-passersystem. Genom utökningen kan du integrera fjärrstyrda låscylindrar, RFID-läsare med eller utan PIN-kod, samt tidsstyrda elektroniska dörrar till samma system. iLOQ S10 Online förenklar hanteringen av högtrafikerade dörrar, med möjlighet att passera genom att visa nyckeln för läsaren eller använda kod under förinställda tidsperioder. Elektroniska lås kan styras specifikt för öppning av vissa dörrar, till exempel dagtid. Alla händelser från digitala lås och läsare registreras. Denna information kan lätt tas fram om den behövs vid senare tillfällen.

Hela låssystemet kan administreras på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt via samma iLOQ S10-programvara. Med personliga inloggningsuppgifter i kombination med iLOQ Systemnyckel regleras vilka rättigheter en användare har i programvaran iLOQ Manager. Låssystemet är lätt att administrera, eftersom användaren kan bevaka alla behörigheter, PIN-och gruppkoder, nycklar samt de lås och läsare som finns på fastighetens planritning via programmet. Det går lätt att programmera en ny nyckel, anpassa behörigheter eller spärra en tappad nyckel. Med hjälp av systemet kan du skriva ut nyckelkvittenser vid utlämning och återlämning av nycklar. Låsschema och ritningar visar låsens placering. Samma programvara kan användas för att administrera iLOQ S50 digitala låssystemprodukter.

Fördelarna med systemet

Enkel administration av låssystem med huvudnyckel

Den självdrivna enheten iLOQ S10 representerar en ny generation när det gäller låssystem, och ersätter besvärliga mekaniska låssystem med huvudnyckel samt elektromekaniska system som kräver externa kraftkällor som t.ex. batterier. Systemets starka kryptering gör att du kan administrera behörigheterna i låssystem med huvudnyckel på ett flexibelt och säkert sätt, t.ex. i bostadsfastigheter, skol- och hälsovårdsinrättningar eller offentliga byggnader. Vårt sortiment omfattar låscylindrar, hänglås, skåplås och all installationsutrustning. iLOQ S10 kan även utökas till ett fjärrstyrt passersystem med hjälp av online-produkterna till iLOQ S10.

Aktuella åtkomsträttigheter

Alla lås och nycklar till låssystemet iLOQ S10 är programmerbara. Med hjälp av programvaran iLOQ Manager decentraliseras förvaltningen av behörigheter. Programmet ger alla användare aktuell information om låssystemets nycklar, lås och behörigheter. iLOQ S10-systemet begränsas inte av låssystem med huvudnyckel. En nyckel kan till exempel programmeras som huvudnyckel, men behörigheterna återkallas omedelbart om nyckeln rapporteras som tappad. Låscylindern kan omprogrammeras med hjälp av en ersättande nyckel eller en programmeringsenhet. Systemet kan även fjärrstyras via en webbaserad iLOQ Net bridge och en Hot Spot som installerats i fastigheten.

Lätt att installera och underhålla

iLOQ S10 är kompatibelt med moderna skandinaviska och europeiska låscylindrar. iLOQ kräver inte att ändringar måste göras på dörren. Låsen kan installeras så snart dörrarna monteras.

Vid renoveringsprojekt kan låsen installeras och användas på plats innan arbetet påbörjas, vilket underlättar arbetet och gör att man slipper stora nyckelknippor. Systemet är billigt i drift, eftersom låsen och nycklarna varken kräver batterier eller kablar.

Testat och godkänt av säkerhetsorganisationer

Vi utvecklar och testar ständigt vårt sortiment för att hålla vår standard på samma nivå som säkerhetsbranschen. Intyg från oberoende organisationer inom säkerhetsbranschen utgör viktiga bevis på våra systems säkerhet.

Vi samarbetar med ledande specialister inom säkerhetssektorn. En aktuell förteckning över intyg finns i  avsnittet Företag.