Selvdrevet låsesystem

iLOQ S10 er det eneste elektroniske låsesystem i verden, som er selvdrevet ved at indsamle elektricitet fra nøgleindsættelsen. Dets programmerbare låse og nøgler kan derfor fungere uden batterier eller kabler. Administrationen af adgangsrettigheder med det digitale iLOQ-system er nemmere og mere sikker end med mekaniske systemer. Vedligeholdelses- og livscyklusudgifter er væsentligt lavere end med mekaniske eller batteridrevne elektromekaniske låsesystemer.

Kernen i iLOQ S10-systemet er en patenteret, selvdrevet låsecylinder. Cylinderen indeholder en generator, der producerer den nødvendige strøm til godkendelse af adgangsrettigheder fra nøgleindsættelsen. Data mellem låsecylinderen og nøglens mikrochip overføres med stærk kryptering. Hvis adgangsretten gives, frigives låsecylinderen og låsen kan åbnes ved at dreje nøglen. Når nøglen fjernes fra låsebasen, lukkes låsen igen.

Ud over dørlåscylindre omfatter produktserien nøgler, kamlåse, nøglelæsere, hængelåse og installationsudstyr. Låsecylindre leveres både i ovale og europrofil modeller.

Det selvdrevne iLOQ S10 låsesystem kan udvides til et fjernbetjent iLOQ S10 online-adgangskontrols system. Udvidelsen giver dig mulighed for at tilføje fjernbetjente låsecylindre, RFID- og PIN-kodelæsere samt tidsstyrede elektroniske døre til samme system. iLOQ S10 Online giver nem adgang til døre med høj trafik, med mulighed for indgang ved at vise nøglen til læseren eller ved at bruge en kode på forudbestemte tider. Elektroniske låse kan styres til at åbne specifikke døre, for eksempel i løbet af dagen. Alle adgangshændelser fra de digitale låse og læsere gemmes. Disse oplysninger kan senere nemt gennemses, hvis det behøves.

Hele systemet administreres let og omkostningseffektivt ved hjælp af Cloud-Baserede iLOQ S10 Manager-software. Softwarens adgangsrettigheder godkendes af både personlige loginoplysninger og iLOQ Token programmeringsnøglen. Administration af systemet er let, da brugeren har realtimesvisning i softwaren af adgangsrettigheder, adgangskoder, nøgler, låse og læsere placeret på grundplanerne for ejendommen. Programmering af en ny nøgle, tilpasning af adgangsrettighederne eller sortlistning af en mistet nøgle håndteres hurtigt og nemt. Systemet tillader udskrivning af dokumentation om udlevering og returnering af nøgler, låsediagrammer og grundplaner, der viser placeringen af låse. Den samme software kan også bruges til at administrere de digitale iLOQ S50 låsesystemprodukter.


Systemets fordele

Nem styring af masternøgle-spærringssystemer

Det selvdrevne iLOQ S10 repræsenterer en ny generation af låsesystemer, der erstatter besværlige mekaniske masternøgle-spærringssystemer og elektromekaniske systemer, der er afhængige af eksterne strømkilder, såsom batterier. Systemets stærke kryptering sikrer fleksibel og sikker adgangsrettighedsstyring i masternøgle-spærringssystemer, der kræver et højt sikkerhedsniveau, såsom for bolig, uddannelse, sundhedspleje og offentlige bygninger. Vores produktserie omfatter dørlåse, hængelåse, kamlåse samt alle nødvendige tilpasninger og installationer. iLOQ S10 kan også udvides til en fjernbetjent adgangskontrols system med iLOQ S10-onlineprodukter.


Opdaterede adgangsrettigheder

Alle iLOQ S10 låsesystemer og nøgler er programmerbare. Administrationen af adgangsrettigheder decentraliseres med iLOQ Manager-softwaren, hvor alle brugere har opdaterede oplysninger om nøgler, låse og adgangsrettigheder til låsesystemet. iLOQ S10-systemet er ikke begrænset af masternøgle-spærringssystemer. For eksempel kan en nøgle programmeres som en masternøgle, men dens adgangsrettigheder fjernes straks, hvis nøglen rapporteres mistet. Om programmering af låsecylinderen sker enten med en nøgle eller med en programmeringsenhed. Systemet kan også fjernbetjenes via en internetbaseret iLOQ Net-bro og et nøgleprogrammerings-hotspot installeret i ejendommen.


Nemt at installere og vedligeholde

iLOQ S10 er kompatibelt med moderne europæiske, finske og skandinaviske låsekasser. iLOQ S10 kræver ingen ændringer af døren. Låsene kan installeres, så snart dørene er sat op. I renoveringsprojekter kan låse installeres til brug på stedet, før arbejdet påbegyndes, hvilket forenkler operationer og fjerner behovet for store nøglebundter. Vedligeholdelse af systemet er omkostningseffektivt, da låse og nøgler fungerer uden batterier eller kabler.


Testet og godkendt af sikkerhedsorganisationer

Vores produktserie er under konstant udvikling og testning for at fastholde vores drift på de niveauer, der fastsættes af sikkerhedsbranchen. Godkendelser fra uafhængige organisationer i sikkerhedssektoren er vigtige indikationer for sikkerheden af vores løsninger.

Vi samarbejder med førende eksperter i sikkerhedssektoren. En opdateret liste over godkendelser findes i Firma-afsnittet.