Pomoc drogowa VAB

Bezpieczniejsza mobilność

Reference

Jako największe belgijskie przedsiębiorstwo działające w branży mobilności, VAB na terenie całej Belgii i Luksemburgu oferuje usługi z zakresu pomocy drogowej oraz wiele usług dodatkowych, zapewniając możliwość sprawnego przemieszczania się po drogach.

W ramach swojej działalności, firma VAB musi zapewniać dostęp do punktów serwisowych oraz parkingów zarówno swoim patrolom, jak i podwykonawcom świadczącym usługi z zakresu holowania. W przeszłości, kiedy to stosowano konwencjonalny, mechaniczny system zamków, firma VAB doświadczyła kilku kradzieży, których przyczyną było niewłaściwe korzystanie z kluczy.

W celu zapewnienia upoważnionym osobom dostępu do właściwych miejsc, we właściwym czasie oraz możliwości bezpiecznego parkowania samochodów, firma VAB dokładniej przyjrzała się rozwiązaniom z zakresu zarządzania dostępem oferującym wyższy poziom bezpieczeństwa. Główne wyzwanie stanowił fakt, iż ponad 50% z posiadanych przez firmę pomieszczeń nie posiadało ani zasilania, ani dostępu do Internetu. Szybko stało się również jasne, że zamki zasilane bateriami nie będą akceptowalnym rozwiązaniem z uwagi na konieczność dokonywania regularnej wymiany baterii w wielu zamkach zainstalowanych  w obrębie licznych i rozproszonych lokalizacji geograficznych.

Kierownik ds. zakupów i obiektów w firmie VAB nv, Robby Craenen, zauważył, że rozwiązanie iLOQ umożliwiające dostęp mobilny nie wymaga baterii ani dostępności Internetu na terenie obiektów. Energia potrzebna do otwarcia zamków generowana jest przez NFC smartfona, co w pełni eliminuje potrzebę stosowania baterii.

Dzięki rozwiązaniu iLOQ prawa dostępu przesyłane są zdalnie i w czasie rzeczywistym do aplikacji iLOQ działającej na smartfonie, co pozwala uniknąć konieczności stosowania fizycznych kluczy. Prawa dostępu mogą być przyznawane indywidualnie poszczególnym patrolom firmowym oraz pracownikom zewnętrznych firm holujących. Wspomniane prawa dostępu mogą być aktualizowane centralnie, zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami lub niezwłocznie anulowane, za pośrednictwem działającej w chmurze platformy oprogramowania iLOQ.

Rozwiązanie do zarządzania dostępem umożliwia również sprawdzanie, jakich kluczy użyto oraz godzin otwarcia poszczególnych zamków. Pozwala to zapewnić niezbite dowody w przypadku podejrzeń dotyczących pracowników, którzy nadużywają swoich praw dostępu, pomagając zapobiec tego typu sytuacjom.

Dla firmy VAB istotny był również fakt, iż rozwiązanie to współpracowało zarówno ze smartfonami z systemem Android, jak i iOS, ponieważ trudno byłoby narzucić podwykonawcom rodzaj urządzenia, z którego mieliby korzystać.

„Do tej pory zaprogramowaliśmy 283 wkładki (w tym także kłódki), 808 kluczy przenośnych oraz 168 kluczy zbliżeniowych. Od czasu wprowadzenia rozwiązania firmy iLOQ nie spotkaliśmy się już z żadną kradzieżą w naszych punktach serwisowych ani parkingach. Dużą wartość dodaną stanowi także możliwość nadawania różnych praw dostępu naszym patrolom, podwykonawcom wykonującym usługi z zakresu holowania, technikom serwisowym oraz personelowi sprzątającemu. Możliwość przyznawania uprawnień dostępowych za pomocą kilku kliknięć zapewnia niesamowitą wręcz wygodę, a także jest bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego, ponieważ nie wymaga fizycznego przekazywania kluczy pracownikom, podwykonawcom lub innym osobom, co pozwala uniknąć konieczności nieustannego upominania się o ich zwrot” – stwierdza Robby Craenen.

Check out these stories next