Vesteda

Lider w dziedzinie zrównoważonego modelu życia

Reference

Firma Vesteda o łącznym kapitale wynoszącym niemal 10 miliardów euro, zainwestowanym w nieruchomości mieszkalne, jest jednym z największych inwestorów na holenderskim rynku nieruchomości. Portfel najmu firmy wynosi obecnie około 28.000 lokali mieszkalnych zlokalizowanych w głównych regionach miejskich Holandii.

Vesteda pragnie zostać liderem w dziedzinie zrównoważonego modelu życia, podejmując działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii w swoich budynkach oraz renowację starszych obiektów, aby stały się bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego. Firma otrzymała dotąd pięć gwiazdek w Global Real Estate Sustainability Benchmark – wiodącym wskaźniku ESG dotyczącym inwestycji w nieruchomości i infrastrukturę na całym świecie.

Koordynator techniczny, Thomas Letschert, pracuje w firmie Vesteda od ponad dwóch dekad. Przez te wszystkie lata napotkał na swojej drodze wiele wyzwań związanych z mechanicznymi systemami zamków, w szczególności w zakresie zagrożeń bezpieczeństwa związanych z zagubionymi, skradzionymi lub niezwróconymi kluczami podczas wprowadzania się i wyprowadzania kolejnych mieszkańców.

Pan Letschert już zaczął dostrzegać korzyści wynikające z zastosowania tego systemu zamków cyfrowych. Rozwiązanie cyfrowe iLOQ S5 jest obecnie zainstalowane w jednym kompleksie mieszkaniowym składającym się ze 171 apartamentów, zlokalizowanym w Groningen na północy Holandii.

„Największym wyzwaniem dotyczącym mechanicznych systemów zamków było śledzenie dużej liczby znajdujących się w obiegu kluczy oraz ich odzyskiwanie wraz z końcem okresu wynajmu. Dotąd, w przypadku zgubienia kluczy, musieliśmy wymieniać wkładki w zamkach drzwi, wraz z koniecznością ponoszenia wszystkich związanych z tym kosztów. Dzięki iLOQ wymiana wkładek nie jest już konieczna. Teraz, takie klucze możemy bardzo łatwo zablokować” – wyjaśnia pan Letschert.

Zaprogramowanych zostało 357 wkładek i 527 kluczy, a rozwiązanie iLOQ S5 Online, wraz z 38 mostkami sieciowymi i 8 czytnikami kluczy, pozwoliło rozbudować system zamków typu offline do rozwiązania zapewniającego możliwość zdalnego zarządzania dostępem. Za sprawą jednego klucza mieszkańcy mają zapewniony bezpieczny dostęp do głównego wejścia, swoich mieszkań, a także do rowerowni.

Pan Letschert jest obecnie odpowiedzialny za około 2000 mieszkań i z wielką chęcią skorzysta z rozwiązań iLOQ w nowym budynku, który ma zostać oddany do użytku w roku 2024.

„Pozyskujemy energooszczędne domy i mieszkania stanowiące przyjemne i zdrowe środowiska mieszkalne, które dodatkowo wnoszą wartość dodaną do otoczenia, w którym się znajdują. Firma iLOQ okazała się partnerem, który podziela nasze cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Ich bezbateryjne rozwiązanie przeznaczone do zarządzania dostępem nie tylko eliminuje odpady w postaci baterii, lecz również zmniejsza wpływ na środowisko, który wiązał się z koniecznością odbywania wizyt serwisowych w celu wymiany baterii. Nasi mieszkańcy czują się w swoich domach bezpiecznie, a dzięki możliwości szybkiego i łatwego zarządzania oraz mniejszego ryzyka zgubienia kluczy, z całą pewnością obniżymy nasz całkowity koszt posiadania” – podsumowuje pan Letschert.

Check out these stories next