Wnioski wyciągnięte z pandemii COVID pomagają w osiąganiu zrównoważonego rozwoju

Ograniczenia dotyczące podróżowania w okresie apogeum pandemii miały ogromny wpływ na duży odsetek ludności świata. Możliwość odwiedzenia rodziny i przyjaciół czy skorzystania z zagranicznych wakacji został poważnie ograniczony. Również świat biznesu ucierpiał z powodu niemożności kontaktu twarzą w twarz z klientami i innymi interesariuszami.

Na firmie iLOQ, która znana jest z organizowania wysokiej jakości wystaw, spotkań z klientami, spotkań partnerskich, wydarzeń i sesji szkoleniowych, ograniczenia te odcisnęły piętno. Ale firma ta jest również znana ze stawiania na innowacje. Bardzo szybko zaczęliśmy myśleć nieszablonowo i szukać nowych sposobów prowadzenia działalności, aby zapewnić wszystkim naszym interesariuszom najwyższy poziom wsparcia, obsługi klienta i wartości dodanej, której od nas oczekują.

Wystawy zostały zastąpione webinarami, sesje szkoleniowe w klasach zamieniły się na moduły online i e-learningowe, a dzięki przyspieszonej gotowości ludzi do myślenia o nowych technologiach, zespoły stały się cennym narzędziem w naszych codziennych interakcjach z interesariuszami zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi.

Na początku tego roku wprowadziliśmy nasze holistyczne podejście 360° do zrównoważonego rozwoju, szczegółowo opisując nasze zobowiązanie do działania w sposób zrównoważony w każdym aspekcie. Jednym z pozytywnych efektów znalezienia nowych sposobów pracy w wyniku pandemii było znaczne zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (GHG) związanych z podróżami służbowymi. W ciągu ostatnich czterech lat udało nam się ograniczyć emisję gazów cieplarnianych z tego tytułu o ponad 50%.

Ograniczenie podróży wiązało się też ogólnie ze sporymi oszczędnościami. Byliśmy w stanie je przeznaczyć na rozwój technologii i inwestycje w nasze kanały partnerskie, niezależnie od 10% przychodów grupy, które już przeznaczamy na badania i rozwój.

Niektórzy postrzegali COVID jako przeszkodę w prowadzeniu działalności, natomiast iLOQ widziało w nim szansę na rozwój cyfrowych rozwiązań, narzędzi i technologii w celu lepszego służenia naszym interesariuszom, a co za tym idzie, poprawy wpływu na środowisko naturalne.

Śledź nasze kanały, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych działań w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz tego, jak wypełniamy nasze zobowiązania wobec interesariuszy i środowiska.