Okolja uporabe

Rešitev zaklepanja za bolnišnice

Rešitev zaklepanja za bolnišnice

Bolnišnice predstavljajo poseben izziv z vidika sistema zaklepanja, saj mora biti raven varnosti ves čas visoka. V bolnišnicah je veliko osebja z različnimi odgovornostmi, različne skupine zaposlenih imajo dostop do različnih ključnih prostorov. iLOQ S5 izpolnjuje stroge zahteve bolnišnic, hkrati pa pomaga, da vsakodnevno delo poteka nemoteno.

Pravice dostopa po meri

Nekateri člani bolnišničnega osebja delajo na omejenem območju, na primer v ločeni enoti ali nadstropju, drugi pa se stalno premikajo po prostorih. iLOQ S5 olajša dodelitev pravic dostopa za posebne potrebe osebja. Zdaj ima lahko vsaka medicinska sestra, zdravnik ali drug uslužbenec programiran digitalni ključ, ki jim omogoča učinkovito izvajanje nalog. Digitalni ključ iLOQ S5 vsem omogoča dostop do objektov, ki jih potrebujejo, hkrati pa omejuje dostop na druga območja.

Enostaven za posodobitev

Ko se delovne odgovornosti spremenijo, je osebju potrebno posodobiti dostopne pravice. Z iLOQ S5 je posodobitev informacij hitra in enostavna. Nove dostopne pravice lahko nastavi skrbnik preko iLOQ SaaS platforme v oblaku. Nato uslužbenec svoje dostopne pravice posodobi na “vroči točki za programiranje” – tudi sredi nočne izmene.

V hitrem okolju bolnišnic lahko z enim digitalnim ključem iLOQ dostopate do vrat, omaric z zdravili in obešank. Težki šopi in kompleti ključev niso več potrebni.

Konsolidirano upravljanje dostopa

Sistem zaklepanja v bolnišnicah neposredno vpliva na učinkovitost vsakodnevnih delovnih postopkov. iLOQ S5 je vrhunska in varna rešitev, ki ustreza zahtevam bolnišnic tako danes, kot v prihodnjih desetletjih.

Sistem je mogoče enostavno razširiti v enostaven in praktičen sistem kontrole pristopa iLOQ Online. Na izbrana vrata lahko namestite digitalne cilindre, RFID čitalce ali čitalce za PIN kodo ter časovno omejite možnost prehodov. Celoten elektronski sistem zaklepanja lahko enostavno upravljate z isto programsko opremo iLOQ Manager.

Enostavno upravljanje na stotine ključavnic in ključev

Dostopne pravice upravljate s programsko opremo iLOQ Manager, ki je enostavna za uporabo. Podatke o osebju lahko v programsko opremo uvozite neposredno iz bolniškega informacijskega sistema. Skrbniki lahko s programsko opremo podaljšajo ali prekličejo dostopne pravice do določenih prostorov in ključavnic. Pozicije digitalnih cilindrov so priročno prikazane v tlorisu in tudi vse posodobitve so v sistemu vidne takoj.

Digitalno zaklepanje, ki se napaja s kinetično energijo

iLOQ S10 je bil prvi sistem za elektronsko zaklepanje na svetu, ki je energijo za odklepanje črpal iz kinetične energije, ki se ustvari pri gibanju, ko vstavimo in obrnemo ključ v digitalnem cilindru. Kljub temu, da ta elektronski sistem zaklepanja deluje brez baterij, digitalni cilindri in ključi vedno delujejo, stroški vzdrževanja pa so znatno manjši.

Nove funkcije in prednosti, ki jih ponuja okolju prijazen iLOQ S5 naslednje generacije, zagotavljajo najsodobnejšo varnost, učinkovito upravljanje dostopa, zmanjšane stroške življenjskega cikla in povečanje vrednosti vaše nepremičnine.