Løsning for skoler og offentlige bygg

Låsing av skoler, museer og andre offentlige steder gjøres vanligvis med mekaniske låsesystemer, supplert med et dyrt adgangskontrollsystem. iLOQ presenterer den mest fornuftige løsningen siden det her finnes både digitale låser og online adgangskontroll i samme pakke.