Løsning for sykehus

Sykehus utgjør en særlig utfordring for låssystemer, ettersom sikkerhetsnivået må forbli høyt til enhver tid. Sykehus har mange ansatte, arbeidsoppgaver som varierer sterkt og det finnes et betydelig antall av låser og nøkler. iLOQ S10-låssystemet sikrer en løsning som både tilfredsstiller de strenge kravene til sykehus og bidrar til at den daglige driften går lettere.